Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksella tuetaan asiakkaan arjen toimintakykyä sekä turvallista kotona asumista silloin, kun asiakkaan toimintakyky ja arjesta selviytyminen ovat heikentyneet.Kotikuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kotikuntoutuksessa harjoitellaan arkisia asioita.

Tavoitteena voi olla esimerkiksi:

 • Pyörätuoliliikkujan siirtymisten varmistuminen
 • Itsenäinen ulkoilu
 • Lihasvoimien paraneminen ja tuolilta ylösnousun helpottuminen
 • Kävely ja porraskävely
 • Päivittäisten toimien itsenäisempi suorittaminen
  Kotikuntoutuksella ylläpidetään asiakkaan toimintakykyä ja pyritään avun tarpeen vähenemiseen.

Kotikuntoutukseen kuuluu:

 • Yksilölliset kuntoutusjaksot toimintakyvyn heikentyessä esim. sairaalasta kotiutumisen jälkeen.
 • Arviointikäynnit: ohjaus ja neuvonta omatoimiseen liikkumiseen, apuvälinetarpeen arviointi, kodin muutostöiden arviointi.

Kotikuntoutukseen pääsy:

 • Kotikuntoutukseen ei tarvita lääkärin lähetettä.
 • Kotikuntoutuksen kuntoutustarpeen arviointiin voi tulla esim. palveluohjaajan tai kotihoidon hoitajan ohjaamana, lääkärin tai fysioterapeutin suosituksesta. Myös itse asiakas tai omainen voi olla yhteydessä kotikuntoutukseen.

Kotikuntoutuksen maksut:

 • Arviointikäynnit ovat maksuttomia (toimintakyvyn, apuvälinetarpeen, kodin muutostöiden arviointi, ohjaus ja neuvonta).
 • Fysioterapeutin kotikuntoutuskäynti 10,10 € (kerryttää maksukattoa).
 • Lähihoitajan kotikuntoutus säännöllisen kotihoidon asiakkaille maksutonta.

Yhteystiedot:

fysioterapeutti Anni Pentti p. 040 199 1539
fysioterapeutti Päivi Raussi p. 040 844 7428
fysioterapeutti Ella Ström p. 040 199 1754
lähihoitaja Anna Viipuri p. 040 778 2163