Kodin muutostyöt

Ikääntyneen henkilön kotona asumista on mahdollista tukea kodin muutostöillä – esimerkiksi leventämällä ovia, asentamalla luiskia ja ramppeja sekä asentamalla erilaisia kahvoja huoneisiin.

Vanhustyön keskusliitto on toteuttanut korjausneuvontatoimintaa vuodesta 2000 lähtien. Korjausneuvonta on asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia ja korjausten edistämisen sekä avustusten hakemisessa auttamista.

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen uuden korjausavustuslain myötä korjausavustusten myöntäminen siirtyi kunnista ARAan. Hakemus korjausavustuksesta jätetään ARAan, joka tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Uudessa laissa myönnetään ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjausavustusta, avustusta jälkiasennushissin rakentamiseen sekä esteettömyysavustusta.

KORJAUSNEUVONNAN VAIHEET

  • Yhteydenotto puhelimitse/alkukartoitus
  • Kotikäynti
  • Suunnittelu, mahdolliset luonnokset
  • Avustusten hakeminen
  • Tarvittaessa urakoitsijan hakeminen
  • Korjausneuvojan työ on maksutonta, muitten tahojen työ maksaa.

Korjausneuvoja Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella antaa Pekka Hulkkonen, Yhteystiedot