Hamina Bastionin historia

Hamina Bastioni on peräisin 1700 -luvulta. Linnoitusta korjattiin ja uudistettiin voimakkaasti 1790-luvulla, kun koko Kaakkois-Suomen raja linnoitettiin Ruotsia vastaan.

1800-luvun alussa linnoituksen rakentamista jatkettiin uudenaikaisella kaponierilinnoitusjärjestelmällä. Kirkkojärven rantaan rakennettiin suuri bastioni, ns. Keskusbastioni, jonka kummallekin puolelle vallihautaan tulivat kaponierit Puolikuu 1 ja 2.   Tykistöasemien sijaan Keskusbastioniin rakennettiin ainoastaan ampumata­sanne ja rintamuuri kiväärimiehiä varten.  Vallin sisään rakennettiin 58 tiilestä muurattuja holvia, kasematteja. Yhteispituutta kasemateilla on noin  240 metriä. Rakennustyöt valmistuivat 1810-luvun alussa.

Keskusbastioni toimi rakentamisensa jälkeen varuskunnan varastoalueena 1970-luvulle asti, jolloin aloitettiin sen restaurointi. Pahoin sortuneet kasematit muurattiin suurelta osin uudelleen. Työhön kului 600 000 uutta tiiltä.  Samassa yhteydessä vahvistettiin bastionin alkuperäiset hirsiperustukset sekä muotoiltiin uudelleen Keskusbastionin päällä oleva maavalli ja rintamuuri.  Restau­rointityön toteutti Konnunsuon Keskusvankilan alainen Haminan työsiirtola.

Hamina Bastioni tapahtuma-areenaksi

Haminan kaupungin arkkitehtitoimistossa 1980-luvun lopulla Keskusbastionin käyttösuunnitelmaa laadittaessa päätettiin, että historiallinen ja ainutlaatuinen alue tulee olla yleisölle avoin. Linnoituksen kulttuurihistoriallisen voimavaran hyödyntäminen, Hamina Tattoon suosio ja matkailun kehittäminen synnyttivät ajatuksen rakentaa Keskusbastionista vapaa-ajan keskus.

Haminan kaupungin esittämä idea Keskusbastionin käyttöönotosta sopi Museoviraston ja Vankeinhoitolaitoksen tavoitteisiin. Vaikka idea oli uskottava, hankkeen erikoisuus vaati luovaa suunnittelua ja yhteistyötä, ennen kuin rakentamispäätökset kaupungin, OPM:n ja EU:n elimissä tehtiin 1997. Sen jälkeen Keskusbastionia on esitelty eri puolilla maailmaa historiaan pohjautuvana ja tulevaisuuteen tähtäävänä esimerkillisenä hankkeena.

Projektin johto ja yleissuunnittelu:
Kaupunginarkkitehti Vesa Pohjola
Arkkitehti Sakari Mentu, Museovirasto
Tutkija Ilkka Kaskinen, Museovirasto

Suunnittelijat:
Arkkitehtitoimisto Roy Mänttäri
Oy Tensotech Ltd, Matti Orpana
Geotek Oy
Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin
Insinööri Studio Oy
Haminan kaupunki, kaupunkisuunnittelu

Toteuttajat:
Restaurointityöt, Haminan työsiirtola
Katos, Best-Hall Oy
Katoksen perustukset, YIT Oy
Tekniset verkostot, Haminan kaupunki