Valvontaprojektit

SMOOTHIE-JUOMIEN VALMISTUKSEN HYGIENIA JA JUOMIEN MIKROBIOLOGINEN LAATU 2019

Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö ja Haminan terveysvalvonta selvittivät smoothie-juomien valmistuksen hygieniaa ja valmiiden juomien aistinvaraista ja mikrobiologista laatua valvonta-alueella. Projekti kohdistui sellaisiin kahviloihin, pikaruokapaikkoihin ja mehubaareihin, jotka valmistavat juomia itse. Tarkastuksilla käytiin läpi tarjoilupaikkojen omavalvontasuunnitelmat, juomien raaka-aineet, juomien valmistuksen hygienia, raaka-aineiden ja valmiiden juomien säilytys, henkilökunnan suojavaatetus sekä tarjoilupaikkojen puhtaanapito.

Projektissa otetut näytteet olivat mikrobiologiselta ja aistinvaraiselta laadultaan hyviä. Tarjoilupaikkojen omavalvontasuunnitelmissa ja puhtaanapidossa havaittiin osittain kehitettävää. Pakastettujen hedelmien ja marjojen käyttöön liittyy mikrobiologisia riskejä ja toimijat eivät noudata Ruokaviraston marjojen kuumennussuositusta. Elintarviketurvallisuuden kannalta on kuitenkin hyvä, että juomat valmistetaan tilauksesta tai vaihtoehtoisesti säilytysaika on lyhyt.

SMOOTHIE-PROJEKTIN RAPORTTI 4.2.2020

 

JULKISTEN KÄYMÄLÖIDEN KUNTO JA SIISTEYS 2019

Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö ja Haminan terveysvalvonta tarkastivat vuoden 2019 toukokuun ja syyskuun välisenä aikana julkisia käymälöitä Pyhtään, Kotkan, Haminan, Virolahden ja
Miehikkälän kuntien alueella. Kaikkiaan käymälätiloja tarkastettiin 45 kappaletta. Tarkastuksilla kiinnitettiin huomiota esimerkiksi pintojen puhtauteen ja tilojen yleiseen siisteyteen, vessapaperin saatavuuteen, jäteastioihin, käsienpesupisteisiin sekä liikuntaesteisten ja lasten huomioimiseen, kuten hoitoalustojen ja pottien saatavuuteen ja puhtauteen.

Kaiken kaikkiaan noin viidesosassa tarkastetuista käymälöistä havaittiin puhtaanapidollisia ongelmia, mikä oli ennakoitua parempi tulos. On kuitenkin huomioitava, että projektiin liittyneet tarkastukset tehtiin pääasiassa muun tarkastustoiminnan yhteydessä virka-aikana, kun yleensä siivoukseen liittyvät ongelmat korostuvat muina ajankohtina, kuten viikonloppuina. Käymälätilojen asianmukaisuuden seuraamista jatketaan Etelä-Kymenlaaksossa muun elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan tarkastusten yhteydessä.

KÄYMÄLÄPROJEKTIN RAPORTTI 4.2.2020

 

KEBABIN HYGIEENINEN LAATU ETELÄ-KYMENLAAKSOSSA 2018

Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö ja Haminan terveysvalvonta selvittivät valvonta-alueillaan kebab-ravintoloissa, pizzerioissa ja grilleissä tarjottavan kebab-lihan hygieenistä laatua. Lisäksi selvitettiin mistä alueella tarjottava kebabliha on peräisin, kuinka kebab valmistetaan sekä miten sitä säilytetään ja käsitellään ravintoloissa ennen tarjoilua.

Tulosten perusteella vaikuttaa siltä että toimijat arvioivat kypsän kebablihan säilyvän pitempään kuin se todellisuudessa säilyy. Toimijoiden tulisikin omavalvonnassaan ottaa huomioon kuinka kebablastujen valmistus ja jäähdytys vaikuttaa niiden säilyvyyteen. Säilyvyys on hyvä todentaa omavalvontanäytteitä tutkituttamalla koska heikentynyt hygieeninen laatu voi olla vaikea havaita aistinvaraisesti. On huomioitava myös että esimerkiksi suojakaasuun pakattu valmis, kaupallinen kebablastu säilyy avatussa pakkauksessa huomattavasti huonommin kuin avaamattomassa pakkauksessa.

KEBAB-PROJEKTIN RAPORTTI 30.10.2018