Löytöeläimet

Eläinsuojelulaki velvoittaa kunnat huolehtimaan alueeltaan löytyneistä koirista sekä kissoista ja muista pienikokoisista seura –ja harrastuseläimistä tilapäisesti 15 vuorokauden ajan. Eläinten omistajalta peritään korvaus eläimen löytöeläintalossa viettämistä vuorokausista.

Löytöeläimillä tarkoitetaan ainoastaan kesyjä lemmikkieläimiä joiden omistaja ei ole tiedossa, ei villikissoja.

Haminan, Virolahden ja Miehikkälän löytöeläinten vastaanottopaikka on:
Löytöeläintalo Kuppis , Pyhtää
p. 050 305 4496
Arkisin klo 10-18
Viikonloppuisin ja pyhinä 10-16

Villikissat

Kaupunki lainaa loukkuja villikissojen kiinni ottamista varten. Laina-aika on 2 viikkoa. Voit kysyä loukuista ja loukuttamisesta oman alueesi kunnaneläinlääkäriltä. Pyydystämisellä pyritään estämään kissojen hallitsematon lisääntyminen ja eläintautien leviämisen sekä kissojen aiheuttamat muut haitat.

Villikissojen pyydystäminen on eläinsuojelutyötä sillä kissa ei kuulu Suomen luontoon.

 

Luonnonvaraiset eläimet

Vakavasti loukkaantuneen luonnoneläimen voi hätätapauksessa lopettaa jokainen, joka sen osaa tehdä niin ettei eläimelle aiheudu tarpeetonta kärsimystä. Apua eläimen lopettamiseen voi pyytää paikalliselta metsästysseuralta, poliisilta tai kunnaneläinlääkäriltä.

Joissakin tapauksissa saattaa olla aiheellista myös hoitaa loukkaantunutta luonnoneläintä, erityisesti jos kyseessä on uhanalainen laji. Näissä tapauksissa apua voidaan pyytää mm. lintutaloista tai eläintarhoista.

Jos havaitset eläinten joukkosairastumista, on siitä syytä ilmoittaa kunnaneläinlääkärille.

Luonnosta yksin löydetyt eläinten poikaset, myös lentokyvyttömät linnunpoikaset, ovat lähes aina emojensa hoidossa ja saavat ravintoa ihmisen lähdettyä pois. Älä ota poikasta hoitoosi hyvässä tarkoituksessa mutta puutteellisin tiedoin!

 

Kuolleena löydetyt eläimet

 

Lemmikkieläimet

Kuolleet lemmikkieläimet tulee hävittää ensisijaisesti joko hautaamalla tai tuhkaamalla. Kuolleen lemmikkieläimen voi haudata esimerkiksi omalle pihalleen tai eläimille tarkoitetulle hautausmaalle. Hautaamisesta ei saa aiheutua haittaa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Haminan kaupungin alueella on lemmikkieläinten hautausmaa, Pampyölissä, Haruntienvarrella. Hautapaikan lunastus ja maksu suoritetaan Haminan kaupungin asiakaspalvelupisteeseen Puistokatu 2.

Lähialueella toimii myös eläintuhkaamoja, joihin kuolleen lemmikin voi toimittaa tuhkattavaksi.

Kuolleena löytyneestä lemmikkieläimestä kannattaa olla yhteydessä löytöeläinhoitola Kuppikseen p. 050-3054496. Aukioloajat ovat arkisin klo 10-18, viikonloppuisin ja pyhinä klo 10-16.  Eläimen omistaja voidaan mahdollisesti selvittää tunnistemerkintöjen tai katoamisilmoitusten perusteella. Mikäli omistajaa ei löydy, kuolleen eläimen voi haudata, viedä hyväksytylle kaatopaikalle/jäteasemalle tai pienet eläimet laittaa sekajätteen mukana hävitettäväksi.

 

Luonnonvaraiset eläimet

 

Asutulta alueelta kuolleena löydetyt luonnonvaraiset eläimet voidaan haudata tai hävittää tavallisen sekajätteen mukana. Eläimeen tai lintuun ei pidä koskea paljain käsin, vaan se kannattaa kääriä esimerkiksi muovipussiin tai sanomalehteen. Metsässä tai kauempana asutuksesta löydetyt kuolleet eläimet ja linnut kannattaa jättää löytöpaikalle, missä luonto huolehtii hävittämisestä. Rauhoitettua eläintä ei saa ottaa haltuun.

Kuolinsyytutkimuksia kuolleille luonnonvaraisille eläimille tekee Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Kuka tahansa eläimen löytänyt henkilö voi lähettää eläimen tutkimukseen. Tutkimukset tehdään Evirassa maksutta, jolloin lähettäjä maksaa ainoastaan lähetyskulut. Näytteen lähettämisestä kannattaa kuitenkin sopia etukäteen. Mikäli kuolleita eläimiä on runsaasti, on syytä olla yhteydessä kaupungin-/kunnaneläinlääkäriin.

 

Puhelinnumerot

Heidi Harinen, kunnaneläinlääkäri (Miehikkälä):  +358400255596

Tiina Lindholm, kunnaneläinlääkäri (Virolahti):  +358400150840

 

Riistaeläimet

Kunnalla, kunnan ympäristön- tai terveydensuojeluviranomaisella ei ole lakisääteistä velvollisuutta hävittää tai hävityttää riistaeläinten kuten hirven, hylkeen tms. raatoja.  Kuolleena löydetty riistaeläin kuuluu alueen metsästysoikeuden haltijalle. Löydöstä voi ilmoittaa riistanhoitoyhdistykselle. Jos kuolleena löydetty riistaeläin aiheuttaa haittaa, voi haittaa kärsivä haudata tai hävittää riistaeläimen omalla kustannuksellaan.

Villisiat        

Kuolleena löydetyt villisiat on tärkeää tutkia afrikkalaisen sikaruton varalta. Jos villisika löydetään kuolleena tai kaadetun villisian epäillään olleen sairas, löytäjän/metsästäjän tulisi viipymättä ottaa yhteys kaupungin-/kunnaneläinlääkäriin. Ruho tulee näytteenoton jälkeen haudata noudattaen edellä kuvattuja hautaamisesta annettuja ohjeita.

 

Linkkejä