Ajankohtaista

3.5.2019

Jätevedenkäsittelyn lainsäädäntö voimaan pian – onko mökkisi tai talosi jätevesiratkaisu jo kunnossa?

Jos omistat kiinteistön tai mökin haja-asutusalueelta, sinulla on 31.10.2019 asti aikaa uudistaa jätevesijärjestelmäsi uuden lain vaatimalle tasolle

Keitä jätevesilainsäädäntö koskee?

Uudistettu jätevesiasetus koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja haja-asutusalueen mökkejä tai omakotitaloja, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä rannasta. Tällaisilla haja-asutusalueen (viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla) kiinteistöillä on oltava ympäristönsuojelulaissa määritellyn perustason puhdistusvaatimusten mukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä asennettuna 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön omistaja vastaa aina kiinteistön jätevesijärjestelmästä.

Mikäli kiinteistösi sijaitsee ranta-alueiden ja pohjavesialueiden ulkopuolella, olet vapautettu siirtymäajan aikana tehtävästä jätevesiremontista. Näissäkin kohteissa jätevesijärjestelmä on kunnostettava korjaus- ja muutostöiden yhteydessä eli esimerkiksi vesivessan rakentamisen yhteydessä. Tiedot pohjavesialueista ja alle 100 m päässä olevista kiinteistöistä löytyvät kysymällä kunnasta tai kartta-aineistosta ymparisto.fi -sivustolta.

Jätevesilainsäädännön ulkopuolelle jäävät mökit ja omakotitalot

 • joilla on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä
 • jotka on liitetty/liitetään viemäriverkostoon
 • joille on myönnetty rakennuslupa vuonna 2004 tai sen jälkeen
 • joiden omistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 (ns. ikävapautus)
 • joissa on kantovesi ja kuivakäymälä

Miten edetä jätevesijärjestelmän kunnostamiseksi

(Kuvalähde: Ympäristöministeriö, www.ymparisto.fi)

 

Kunnostettu ja turvallinen jätevesijärjestelmä kannattaa aina!

Lisätietoja:

Haminan kaupungin ympäristönsuojelu, palvelunumero 05 749 2550

Haminan kaupungin rakennusvalvonta, palvelunumero 05 749 2520

Neuvo Kymi 2019, jätevesineuvoja Johanna Tuomainen p. 044 783 0952

www.ymparisto.fi (sivustolta löytyy mm. vesihuoltotulkki ja hajavesihelppi)

 

3.5.2019

Neuvo Kymi 2019 – Hajajätevesien neuvontahanke

Hajajätevesien neuvontahankkeet Neuvo Kymi 2019 ja Neuvo Päijät-Häme 2019 tarjoavat Jätevesineuvola-palvelulla puolueetonta ja maksutonta haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvontaa Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueilla. Asukas voi olla yhteydessä jätevesineuvojaan puhelimitse tai sähköpostitse kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän kunnostamistarvetta ja kunnostamisen aikataulua koskevissa kysymyksissä.

Jätevesineuvola-palvelun lisäksi kaikki hankkeet tarjoavat haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa hankkeiden toiminta-alueiden erilaisissa tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa. Hankkeiden Neuvo Kymi 2019 ja Neuvo Päijät-Häme 2019 kiertuetta voit seurata osoitteessa facebook.com/neuvo2019.

Neuvontatyötä rahoittavat Kaakkois-Suomen, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset.

Neuvojalta voit kysyä:

 • Arvion nykyisen jätevesijärjestelmän kunnosta
 • Mahdollisesti tarvittavista saneeraustoimenpiteistä
 • Järjestelmän kunnostamisen aikataulusta
 • Erilaisista jätevesiratkaisuista niin mökille kuin vakituisellekin kiinteistölle
 • Kiinteistöllä säilytettävästä jätevesijärjestelmän selvityslomakkeesta
 • Järjestelmän asianmukaisesta käytöstä ja huollosta

**********************************************************************************************************

Jätevesineuvola

Neuvo Kymi 2019 hanke:

Jätevesineuvoja on tavoitettavissa puhelimitse arkisin klo 9-15. Jätevesineuvola palvelee 31.10.2019 saakka.

Vastaava jätevesineuvoja Johanna Tuomainen, puh. 044 783 0952
sähköposti: johanna.tuomainen(at)vesiensuojelu.fi

 

Lue lisää tästä

 

 

8.2.2019

Tee ilmoitus kevään ruoppaustöistä ELY-keskukselle (Kaakkois-Suomi)

Jos aikoo ruopata vielä tänä keväänä, kannattaa pitää kiirettä. Ruoppauksista on vesilain mukaan tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9 – 31.5 välisenä aikana. Suojelu- ja Natura-alueilla sekä linnustolle tärkeillä alueilla ruoppausaika voi olla tarkemmin säädetty.

Ilmoita myös vesikasvien niitosta

Kesäaikaan vesikasvillisuuden niitoista kannattaa myös ilmoittaa ELY-keskukselle hyvissä ajoin. Niittoilmoituksen tekemistä koskevat samat säännöt kuin ruoppausilmoituksiakin eli ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä.

Ruoppaus- sekä niittoilmoituksen tekemisessä suositellaan käyttämään ymparisto.fi -verkkopalvelun sähköistä ilmoituslomaketta. Neuvoja ilmoituslomakkeen täyttämiseen voi tarvittaessa tiedustella ympäristöasioiden asiakaspalvelusta.

Linkki tiedotteeseen/Länk till pressmeddelandet <http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/tee-ilmoitus-kevaan-ruoppaustoista-ely-keskukselle-kaakkois-suomi->

 

Linkit:

* Ruoppaus- ja niittoilmoitusten sähköinen lomake

<https://anon.ahtp.fi/_layouts/15/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/Ruoppausilmoitus.xsn&Source=https://anon.ahtp.fi>

* Rannan ruoppaus

<https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus>

* Vesikasvien poisto ja niitto

<https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Vesikasvien_poisto>

 

Lisätietoja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa

* Vesitalousasiantuntija Toni Pöntelin P. 0295 029 256

* Ympäristöassistentti Jaana Huopainen P. 0295 029 234

* s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus,fi

* Ympäristöasioiden asiakaspalvelu P. 0295 020 900

* ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

 

Tietoa mm. ruoppauksesta, lupien hakemisesta ja ruoppausilmoituksista:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus

<https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus>

Hamina, Virolahti ja Miehikkälä palkittiin Itämerihaasteen tähtikumppaneina

15.11.2018

Haminan kaupunki sekä Virolahti ja Miehikkälä palkittiin Itämerihaasteen suomalaisena tähtikumppanina valtakunnallisessa vuosiseminaarissa Turussa 8.11.2018. Itämeri-toimenpideohjelmatyö on aloitettu vuodesta 2008 vastaamalla Helsingin ja Turun Itämerihaasteeseen.

Itämerihaasteen valtakunnallisessa vuosisseminaarissa 8.11.2018 palkittiin Itämerihaasteen suomalaisia tähtikumppaneita. Hamina, Virolahti ja Miehikkälä saivat palkinnon työstään, muita palkittuja kuntia olivat Espoo, Kittilä ja Pori. Muut palkinnonsaajat olivat mm. Rotaryklubeja, kouluja ja vesiensuojeluyhdistyksiä.

Tähtikumppanien saama tunnustus