Ajankohtaista

8.2.2019

Tee ilmoitus kevään ruoppaustöistä ELY-keskukselle (Kaakkois-Suomi)

Jos aikoo ruopata vielä tänä keväänä, kannattaa pitää kiirettä. Ruoppauksista on vesilain mukaan tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9 – 31.5 välisenä aikana. Suojelu- ja Natura-alueilla sekä linnustolle tärkeillä alueilla ruoppausaika voi olla tarkemmin säädetty.

Ilmoita myös vesikasvien niitosta

Kesäaikaan vesikasvillisuuden niitoista kannattaa myös ilmoittaa ELY-keskukselle hyvissä ajoin. Niittoilmoituksen tekemistä koskevat samat säännöt kuin ruoppausilmoituksiakin eli ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä.

Ruoppaus- sekä niittoilmoituksen tekemisessä suositellaan käyttämään ymparisto.fi -verkkopalvelun sähköistä ilmoituslomaketta. Neuvoja ilmoituslomakkeen täyttämiseen voi tarvittaessa tiedustella ympäristöasioiden asiakaspalvelusta.

Linkki tiedotteeseen/Länk till pressmeddelandet <http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/tee-ilmoitus-kevaan-ruoppaustoista-ely-keskukselle-kaakkois-suomi->

 

Linkit:

* Ruoppaus- ja niittoilmoitusten sähköinen lomake

<https://anon.ahtp.fi/_layouts/15/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/Ruoppausilmoitus.xsn&Source=https://anon.ahtp.fi>

* Rannan ruoppaus

<https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus>

* Vesikasvien poisto ja niitto

<https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Vesikasvien_poisto>

 

Lisätietoja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa

* Vesitalousasiantuntija Toni Pöntelin P. 0295 029 256

* Ympäristöassistentti Jaana Huopainen P. 0295 029 234

* s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus,fi

* Ympäristöasioiden asiakaspalvelu P. 0295 020 900

* ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

 

Tietoa mm. ruoppauksesta, lupien hakemisesta ja ruoppausilmoituksista:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus

<https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus>

Hamina, Virolahti ja Miehikkälä palkittiin Itämerihaasteen tähtikumppaneina

15.11.2018

Haminan kaupunki sekä Virolahti ja Miehikkälä palkittiin Itämerihaasteen suomalaisena tähtikumppanina valtakunnallisessa vuosiseminaarissa Turussa 8.11.2018. Itämeri-toimenpideohjelmatyö on aloitettu vuodesta 2008 vastaamalla Helsingin ja Turun Itämerihaasteeseen.

Itämerihaasteen valtakunnallisessa vuosisseminaarissa 8.11.2018 palkittiin Itämerihaasteen suomalaisia tähtikumppaneita. Hamina, Virolahti ja Miehikkälä saivat palkinnon työstään, muita palkittuja kuntia olivat Espoo, Kittilä ja Pori. Muut palkinnonsaajat olivat mm. Rotaryklubeja, kouluja ja vesiensuojeluyhdistyksiä.

Tähtikumppanien saama tunnustus

Neuvo Kymi 2018 – Hajajätevesien neuvontahanke

Sijaitseeko kiinteistösi pohjavesi- tai ranta-alueella? Tiedätkö jätevesijärjestelmäsi kunnon ja millä aikataululla se tulee saattaa kuntoon?

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n hajajätevesien neuvontahanke Neuvo Kymi 2018 tarjoaa Jätevesineuvola-palvelulla puolueetonta ja maksutonta haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvontaa Kymenlaakson alueella. Asukas voi olla yhteydessä jätevesineuvojaan puhelimitse tai sähköpostitse kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän kunnostamistarvetta ja kunnostamisen aikataulua koskevissa kysymyksissä. Asukas voi myös pyytää jätevesineuvojaa vierailemaan kiinteistöllään.

Jätevesineuvoja on tavoitettavissa puhelimitse arkisin kello 9–15. Toimistoneuvonta on avoinna 2.5.2018 lähtien keskiviikkoisin kello 9–15 osoitteessa Patosillantie 2, Kuusankoski (2.krs).

Jätevesineuvola-palvelun lisäksi hanke tarjoaa haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa Kymenlaakson erilaisissa tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa. Hankkeen kiertuetta voit seurata osoitteessa facebook.com/neuvo2018. Tapahtumia lisätään kalenteriin sitä mukaa kun ne varmistuvat.

Neuvontatyötä rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus

 Yhteystiedot:

Vastaava jätevesineuvoja Johanna Tuomainen, puh. 044 783 0952, sähköposti johanna.tuomainen(at)vesiensuojelu.fi

Hankkeen Facebook-sivut (www.facebook.com/neuvo2018)

Hankkeen Instagram-tili (www.instagram.com/neuvo2018)

Hankemainos