Ekologinen Hamina

Kohti hiilineutraalia kuntaa

HINKU-kuntana Hamina tavoittelee hiilineutraalia tilaa. Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa (HINKU) kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. HINKU-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Kunnan omien toimintojen lisäksi kunnat voivat vaikuttaa päätöksenteollaan muun muassa maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin kunnan alueella. Alueen elinkeinoelämä ja asukkaat kutsutaan mukaan yhteistyöhön. Tavoitteena on päästövähennysten ohella vahvistaa paikallista hyvinvointia esimerkiksi kustannussäästöjen, energiaomavaraisuuden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta.

Kuntien ilmastotyön tukena toimii valtakunnallinen HINKU-foorumi, joka kokoaa yhteen kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset sekä alan asiantuntijat.

Haminan kaupungin kaupunkistrategiassa Ekologinen Hamina  on yksi strategisista tavoitteista. Vuonna 2012 on hyväksytty Haminan ilmasto- ja energia-ohjelma, ja nyt on valmistelussa uusi Ekologinen Hamina-ohjelma

 

 

Yhteyshenkilö Ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff