Tervasaari

Merellinen, monien mahdollisuuksien Tervasaari!

Aivan Haminan kaupungin keskustassa, vain noin kilometrin päässä vilkkaalta kauppatorilta sijaitseva Tervasaari on kaupungin merkittävin tulevaisuuden kehittämiskohde.

Asemakaava mahdollistaa strategisesti tärkeän asuin- liike- ja palvelurakentamisen sekä houkuttelevien vapaa-ajan- ja virkistysalueiden toteuttamisen. Rakennusoikeutta Tervasaaren asemakaavassa on varattu asuntorakentamiseen 62 000 kem2 sekä liike- ja toimistorakentamiseen 28 000 kem2.

Tutustu Tervasaaren MasterPlaniin tästä.

Tervasaaren alueen kaavoitustilanteesta kertoo asemakaava, asemakaavamääräykset ja asemakaavaselostus.

Oolanninpuiston yleissuunnitelma

Tervasaaren kehittäminen on yksi Haminan kärkihankkeista. Tavoitteena on uusi vetovoimainen, merellinen ja kaupunkimainen asuinalue. Tervasaaren asemakaava-alueen tukirangan muodostaa alueen keskellä, kaupunkikeskustan suunnasta merenrantaan asti ulottuva Oolanninpuisto. Keskeinen, laaja, merellinen puistoalue tulee lisäämään kuntalaisten harrastus-, ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia. Puiston rakennustyöt toteutetaan vaiheittain. Oolanninpuiston rakentamiskustannuksien arvioidaan olevan noin 700 000 – 1 000 000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi puiston yleissuunnitelman ja päätti varata puiston toteuttamista varten tarvittavat määrärahat kaupungin talousarvioon.

Tutustu Oolanninpuiston yleissuunnitelmaan tästä.

Tervasaaren laitureiden yleissuunnitelma

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on Haminan kaupungin toimeksiannosta laatinut Tervasaaren alueen laitureiden kunnostusta ja venepaikkojen lisäämistä koskevan yleissuunnitelman. Nykyiset laiturit ovat uusimisen tarpeessa ja ne on tarkoitus korvata uusilla.

Tervasaaren laitureiden kunnostus on osa 30 Miles-hanketta, joka on Itäisen Suomenlahden vesistömatkailun kansainvälinen kehityshanke. Yleissuunnitelmassa on tarkasteltu myös täysin uusien laiturijaksojen toteuttamista venepaikkojen lisäämiseksi. Suunnittelualueen eteläosaan laadittiin luonnosvaihtoehdot uusien laiturijaksojen toteuttamisesta. Esitettyjen luonnosten pohjalta on valittu vaihtoehto tämän toimeksiannon jatkeena laadittavan rakennesuunnitelman lähtökohdaksi.

Suunnitelma-aineisto sisältää seuraavat asiakirjat:

  • Suunnitelmaselostus
  • Suunnitelmakartta
  • Leikkaukset
  • Alustava kustannusarvio, joka on 5,4 M€.

Hanke tullaan toteuttamaan usealle vuodelle jaksotettuna.

Tutustu Tervasaaren laitureiden yleissuunnitelmaan tästä.