Liikenneturvallisuus

Haminan liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu osana koko Etelä-Kymenlaakson liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Työn visio, tavoitteet ja painopistealueet määritettiin seudullisina, mutta toimenpiteet kartoitettiin kaikkiin kuntiin kuntakohtaisesti. Työ raportoitiin kunnittaisina esitteinä ja sähköisinä loppuaineistoina.