Tonttijako

Tonttijako on asemakaava-alueella edellytys tontin lohkomiselle.

Asemakaavan yhteydessä laadittu tonttijako on sitova tai ohjeellinen. Tonttijako osoitetaan erillisellä kartalla ja sen sitovuudesta määrätään asemakaavassa. Sitova tonttijako määrää miten asemakaavan mukainen kortteli saadaan lohkoa tonteiksi ja mille alueelle tontin rakennuslupa myönnetään. Asemakaavan yhteydessä tehtävä tonttijako tulee lainvoimaiseksi asemakaavan laillistuttua.

Asemakaavan yhteydessä voidaan määrätä, että erillinen sitova tonttijako on tehtävä myöhemmin. Tällöin alue tulee rakennuskieltoon, joka poistuu vasta sen jälkeen kun alueelle on laadittu erillinen tonttijako, tontti on lohkottu sekä merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. Erillisen tonttijaon hyväksyy kaupungingeodeetti.

Tontin tai sen osan omistajalla on oikeus tehdä kunnalle esitys tonttijaon muuttamisesta. Kaupungin omistamalle maalle laaditun ensimmäisen asemakaavan mukainen tonttijako laaditaan kaupungin kustannuksella, erillisen tonttijaon laatimisen tai tonttijaon muutoksen kustannuksista vastaa yleensä muutoksen hakija.

Tonttijaon kustannukset
Maankäyttö- ja rakennuslain 82 §:n nojalla erillisen tonttijaon laatimisesta tai tonttijaon muuttamisesta peritään kaupungin määrittelemän taksan mukaisesti:

    • Asemakaavan yhteydessä laadittava tonttijako; 1-2 tonttia 450 eur (alv 0)
    • Erillinen tonttijako; 1-2 tonttia 550 eur (alv 0)
    • Seuraavat tontit käytetyn työajan mukaan, kuitenkin vähintään 120 euroa/tontti.
    • Muut kustannukset kuten esim. lehtikuulutukset peritään toteutuneen mukaisesti.

Yhteystiedot
kaupungingeodeetti Aki Oksanen, 0400 815 836
paikkatietokäsittelijä Eija Lindén, 040 199 1679