Kadut ja tiet

Haminan hoidettava katupituus on yhteensä 189,9 km. Kevyen liikenteen väyliä on 57,8 km. Kokonaan kunnan hoidossa olevia yksityisteitä on 11 km.

Katuhakemisto löytyy karttapalvelun avulla.

Kaupungin alueella olevien valtateiden, maanteiden sekä paikallisteiden ylläpidosta vastaa Liikennevirasto. Liikenneviraston kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä liikenneturvallisuuden sekä teiden suunnittelun ja kunnossapidon hyväksi.

Tie- ja aluevalaistuksen huolto
Katuvalot ovat  talviaikana sammutettuina taajamissa klo 22.00-5.00 välisenä aikana lukuun ottamatta kaupungin keskusta-alueita, paikallistieosuuksia, kokoojateitä ja teollisuusalueita. Asuintaajamien katuvalot ovat kokonaan sammutettuna kesäajan.

Kunnossapitolaki
(Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta)

Vikailmoitukset
Työaikana klo 7-16 p. 05 749 2530
Muuna aikana, ks. Päivystys ja varallaolo

Katukunnossapidon vastuuhenkilö
Tiemestari Esa Kelkka, 0400 552 101  (Kaikki puhelut nauhoitetaan palvelun parantamiseksi)

Rakennuttamisen työnjohto
Rakennuttajainsinööri Jorma Kauppila, 040 485 4467

 

Kaupungintalo

Osoite

Puistokatu 2
49400 HAMINA

Palveluajat


Maanantai-Perjantai 08:00-16:00

Puhelinnumerot

Sähköposti