Vireillä olevat yleiskaavat

Nähtävillä olevien kaavojen asiakirjat ovat myös Haminan kaupungintalon asiakaspalvelussa, 1. krs, os Puistokatu 2 HAMINA, kaavoituksen ilmoitustaululla.

Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa Kaupunkisuunnitteluun viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, Kirjaamo, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Mahdolliset kaupunginhallitukselle osoitetut muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, Kirjaamo, PL 70,  49401 HAMINA, tai telefax (05) 749 2610 tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Lisätietoja tarvittaessa antaa kaupunginarkkitehti Vesa Pohjola, p. 040 556 4260

____________________________________________________________________________________


JÄRVIALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TAKALAMMEN RANNALLA

Järvialueen osayleiskaavan muutos Pyhällön kylässä Takalammen, toiselta nimeltään Myyrälammen, rannalla, kiinteistöllä 75-424-1-108, osoitteessa Takalammenkuja 103. Muutoksen tarkoituksena on siirtää lomarakennuspaikkaa rakennettavuudeltaan paremmalle paikalle. 

Osayleiskaavaehdotus
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osayleiskaava-ehdotusta koskevat asiakirjat ovat olleet (MRL) 65 §:n ja (MRA) 27 §:n mukaisesti nähtävillä  27.6. – 26.7.2018 Haminan asiakaspalvelussa, os. Puistokatu 2.

Osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.9.2018.

____________________________________________________________________________________

 

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN STRATEGISEN YLEISKAAVAN EHDOTUS

Kotkan-Haminan seudun kunnissa on laadittu seudun strategisen yleiskaava ehdotus. Kaavan tavoitteena on maankäytön, asumisen ja liikenteen seututason kysymysten ratkaisu ja kehityksen ohjaaminen, tähtäimenä vuosi 2040. Kukin kunta asettaa kaavan nähtäville ja hyväksyy strategisen yleiskaavan oman alueensa osalta.

Yleiskaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 §:n mukaisesti nähtävillä 29.3. – 30.4.2018 Haminan kaupungin asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, Hamina ja kuntien yhteisellä www.khyleiskaava.fi -sivulla. Osallisilla on maankäyttö ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset tulee toimittaa viimeistään 30.4.2018 osoitteeseen Haminan kaupunki, kirjaamo, PL 70, 49401 Hamina tai sähköposti: kirjaamo(at)hamina.fi. Kirjaamoon jätetty muistutus otsikoidaan ”Strategisen yleiskaavan ehdotus”.

Kaavaehdotuskartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet:
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Rantarataselvitys
Liite 3: Elinkeinoelämän näkökulma yleiskaavaluonnokseen
Liite 4: Kotkan-Haminan seudun energiavahvuuksien ja -lähtökohtien huomiointi
Liite 5: Natura 2000-alueet
Liite 6: Kokonaissuunnitelma
Liite 7: Toteuttamisohjelma
Liite 8: Viranomaisneuvottelut

Katsaus strategisen yleiskaavan oikeusvaikutuksiin

____________________________________________________________________________________

 

VILNIEMEN TARKISTETTU OSAYLEISKAAVAN MUUTOSEHDOTUS

Tekninen lautakunta on 12.5.2011 hyväksynyt tarkistetun oikeusvaikutteisen Vilniemen osayleiskaavan muutosehdotuksen ja asettanut sen  MRA 19 §:n mukaisesti uudelleen nähtäville 25.5. –  23.6.2011. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä Haminan kaupungintalon 2. kerroksessa, kaavoituksen ilmoitustaululla, osoitteessa Puistokatu 2, HAMINA

Mahdolliset muistutukset tulee lähettää viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä
osoitteella Haminan kaupunginhallitus, PL 70,  49401 HAMINA, tai telefax (05) 749 2610 tai sähköposti  kanslia(at)hamina.fi

Osayleiskaavaehdotus
Osayleiskaavaselostus
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Vastineet muistutuksiin
Viranomaisneuvottelun 26.8.2011 muistio