Vireillä olevat yleiskaavat

Nähtävillä olevien kaavojen asiakirjat ovat myös Haminan kaupungintalon asiakaspalvelussa, 1. krs, os Puistokatu 2 HAMINA, kaavoituksen ilmoitustaululla.

Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa Kaupunkisuunnitteluun viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, Kirjaamo, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Mahdolliset kaupunginhallitukselle osoitetut muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, Kirjaamo, PL 70,  49401 HAMINA, tai telefax (05) 749 2610 tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Lisätietoja tarvittaessa antaa kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta, p. 040 0485531

____________________________________________________________________________________

 

VILNIEMEN TARKISTETTU OSAYLEISKAAVAN MUUTOSEHDOTUS
NÄHTÄVILLÄ 18.9. – 17.10.2019

 

Haminan kilpailukykyvaliokunta on päättänyt 29.8.2019 asettaa tarkistetun oikeusvaikutteisen Vilniemen osayleiskaavan muutosehdotuksen MRA 19 §:n mukaisesti uudelleen nähtäville.

 

Osayleiskaavan muutosehdotus
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS
Luonnosvaihe lausunnot ja vastineet
Ehdotusvaihe palaute ja vastineet
Tarkistettu ehdotusvaihe palaute ja vastineet

Yleiskaavaa koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Haminan kaupungin asiakaspalvelussa, os Puistokatu 2, Hamina