Vireillä olevat yleiskaavat

Nähtävillä olevien kaavojen asiakirjat ovat myös Haminan kaupungintalon asiakaspalvelussa, 1. krs, os Puistokatu 2 HAMINA, kaavoituksen ilmoitustaululla.

Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa Kaupunkisuunnitteluun viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, Kirjaamo, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Mahdolliset kaupunginhallitukselle osoitetut muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, Kirjaamo, PL 70,  49401 HAMINA, tai telefax (05) 749 2610 tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Lisätietoja tarvittaessa antaa kaupunginarkkitehti Vesa Pohjola, p. 040 556 4260

____________________________________________________________________________________

 

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN STRATEGISEN YLEISKAAVAN EHDOTUS

Kotkan-Haminan seudun kunnissa on laadittu seudun strategisen yleiskaava ehdotus. Kaavan tavoitteena on maankäytön, asumisen ja liikenteen seututason kysymysten ratkaisu ja kehityksen ohjaaminen, tähtäimenä vuosi 2040. Kukin kunta on asettanut asettaa kaavan nähtäville ja hyväksynut strategisen yleiskaavan oman alueensa osalta.

Yleiskaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 §:n mukaisesti ollut nähtävillä 29.3. – 30.4.2018 Haminan kaupungin asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, Hamina ja kuntien yhteisellä www.khyleiskaava.fi -sivulla.

Haminan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kotkan – Haminan seudun strategisen yleiskaavan Haminan kaupungin osalta 11.12.2018 ja se on tullut voimaan 30.1.2019.

Päivitetty kaava-aineisto:

Kotkan-Haminan strateginen yleiskaava_kaavakartta
Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet:

Liite 1_Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2_Rantarataraportti
Liite 3_Yrityshaastattelut 2017-tiivistelmä
Liite 4_Seudullisten energiavahvuuksien ja lähtökohtien huomiointi
Liite 5_Natura 2000-alueet
Liite 6_Kokonaissuunnitelma
Liite 7_Toteuttamisohjelma
Liite 8_Viranomaisneuvottelujen muistiot
Liite 9_Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet

Katsaus strategisen yleiskaavan oikeusvaikutuksiin

 

Pääset seudun strategista yleiskaavoitusta käsitteleville sivuille myös seuraavasta linkistä:

www.kotkahamina.fi/vaikuta

____________________________________________________________________________________

 

VILNIEMEN TARKISTETTU OSAYLEISKAAVAN MUUTOSEHDOTUS

Tekninen lautakunta on 12.5.2011 hyväksynyt tarkistetun oikeusvaikutteisen Vilniemen osayleiskaavan muutosehdotuksen ja asettanut sen  MRA 19 §:n mukaisesti uudelleen nähtäville 25.5. –  23.6.2011. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä Haminan kaupungintalon 2. kerroksessa, kaavoituksen ilmoitustaululla, osoitteessa Puistokatu 2, HAMINA

Mahdolliset muistutukset tulee lähettää viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä
osoitteella Haminan kaupunginhallitus, PL 70,  49401 HAMINA, tai telefax (05) 749 2610 tai sähköposti  kanslia(at)hamina.fi

Osayleiskaavaehdotus
Osayleiskaavaselostus
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Vastineet muistutuksiin
Viranomaisneuvottelun 26.8.2011 muistio