Haminan keskeisten alueiden yleiskaava

Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.3.2006 ja se on vahvistunut 5.11.2008.

 

Keskeisten alueiden yleiskaava
Merkintöjen selitykset
Kaavaselostus