Haminan keskeisten alueiden yleiskaava

Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.3.2006 ja se on vahvistunut 5.11.2008. Yleiskaava ja siihen liittyvä valmisteluaineisto on nähtävissä maankäytön suunnittelun yksikössä, os. Puistokatu 2, 2 krs.

 

Keskeisten alueiden yleiskaava
Merkintöjen selitykset
Kaavaselostus