Vireillä olevat asemakaavat

Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Mahdolliset muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunginhallitus, PL 70,  49401 HAMINA, tai telefax (05) 749 2610 tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi

Lisätietoja antaa vs. kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta, puhelin 0400 485 531. Käyntiosoite on Haminan kaupungintalo, Puistokatu 2 (2. kerros), HAMINA.

__________________________________________________________________________________________________

 

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSIA NÄHTÄVILLÄ 17.10. – 15.11.2018

 

 

532

LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSASSA KORTTELISSA 73 TONTILLA 18, OSOITTEESSA PATALJOONANKENTTÄ 7

Muutoksen tarkoituksena on siirtää osa nykyisestä rakennusoikeudesta samalle tontille muodostettavalle toiselle rakennusalalle.

Asemakaavan muutosluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutosluonnoksen asiakirjat ovat  17.10. – 15.11.2018 nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 Hamina.

 

552

UUDEN-SUMMMAN KORTTELISSA 40 OSOITTEESSA KASKITIE 16, TENKKIILINTIEN JA OJATIEN VÄLISSÄ

Muutoksen tarkoituksena on liittää puistoaluetta teollisuustonttiin.

Asemakaavan muutosluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutosluonnoksen asiakirjat ovat  17.10. – 15.11.2018 nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 Hamina.

 

554

LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSASSA KORTTELISSA 6 TONTILLA 3, OSOITTEESSA RAATIHUONEENTORI 4

Muutoksen tarkoituksena on käyttötarkoituksen muuttaminen asuin- ja liikerakennustontiksi.

Asemakaavan muutosluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutosluonnoksen asiakirjat ovat  17.10. – 15.11.2018 nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 Hamina.

 

556

PAPPILANSAARTEN KAUPUNGINOSASSA KORTTELISSA 410 TONTILLA 1, OSOITTEESSA RIIPPUSILLANKATU 2

Muutoksen tarkoituksena on nostaa rakennusoikeutta ja jakaa tontti kahdeksi omakotitontiksi.

Asemakaavan muutosluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutosluonnoksen asiakirjat ovat  17.10. – 15.11.2018 nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 Hamina.

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

542

SALMENKYLÄN TILALLA 3:364, OSOITTEESSA UUDENKYLÄNTIE 10

Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa omakotitalon rakentaminen liittämällä puistoaluetta korttelialueeseen ja muodostamalla uusi erillispientalotontti.

Asemakaavan muutosehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Kaavan selostus
Seurantalomake

Asemakaavan muutosehdotuksen asiakirjat ovat olleet MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 27.6. – 26.7.2018 kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 Hamina.

Asemakaavan muutos on hyväksytty kaupungin valtuustossa 18.9.2018.

 

544

PAPPILANSAARTEN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 413 TONTTILLA 16, OSOITTEESSA PAPPILALANSAARENKATU 23

Muutoksen tarkoituksena on erottaa pientalotontista erillispientalotontti.
Asemakaavan muutosehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
Kaavan selostus
Seurantalomake
Tonttijaon muutosehdotus

Asemakaavan muutosehdotuksen asiakirjat ovat olleet MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 27.6. – 26.7.2018 kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 Hamina.

Asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.9.2018.

 

547

LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 82, OSOITTEESSA MERIKATU 6

Muutoksen tarkoituksena on liikerakennusten korttelialueen määräyksen väljentäminen sallimaan myös muuta kuin moottiajoneuvoihin liittyvää liiketoimintaa sekä rakennusoikeuden määrän säilyttäminen ennallaan.

Asemakaavan muutosehdotus
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (OAS)
Kaavan selostus
Seurantalomake
Tonttijakoehdotus

Asemakaavan muutosehdotuksen asiakirjat ovat olleet MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 27.6. – 26.7.2018 kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 Hamina.

Asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.9.2018.

 

550

TALLINMÄEN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 150 TONTTILLA 1, OSOITTEESSA LOKINKATU 2

Muutoksen tarkoituksena on liittää puistoaluetta asuintonttiin.

Asemakaavan muutosehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Kaavan selostus
Seurantalomake
Tonttijaon muutos- ja tonttijakoehdotus

Asemakaavan muutosehdotuksen asiakirjat ovat olleet MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 27.6. – 26.7.2018 kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 Hamina.

Asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.9.2018.

 

551

RUOTSINKYLÄN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 116 TONTEILLA 2 JA 3, OSOITTEISSA SAVONKATU 10 JA UUDENMAANKATU 13

Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa entisen seurakuntatalon ja entisen päiväkotirakennuksen tonteilla asuminen ja asuinrakentaminen.

Asemakaavan muutosehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Kaavan selostus
Seurantalomake

Asemakaavan muutosehdotuksen asiakirjat ovat olleet MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 27.6. – 26.7.2018 kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 Hamina.

Asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.9.2018.

 

 

553

VILNIEMEN TILALLA 10:2, VILNIEMENTIEN JA NORSVIKINTIEN VÄLISELLÄ ALUEELLA

Muutoksen tarkoituksena on muodostaa alueelle 10 erillispientalotonttia.

Asemakaavaluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Asemakaavaluonnoksen asiakirjat ovat olleet 25.4. – 24.5.2018 nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 Hamina.

 

RANTA-ASEMAKAAVA

30

VILNIEMEN KYLÄN TILALLA 10:2, VILNIEMENTIEN, PUNAKALLIONTIEN JA NORSVIKINTIEN RAJAAMALLA ALUEELLA

Muutoksen tarkoituksena on muodostaa alueelle 30 lomarakennuspaikkaa.

Ranta-asemakaavaluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Ranta-semakaavaluonnoksen asiakirjat ovat olleet 25.4. – 24.5.2018 nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 Hamina.