Vireillä olevat asemakaavat

Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Mahdolliset muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunginhallitus, PL 70,  49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi

Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta, puhelin 0400 485 531. Käyntiosoite on Haminan kaupungintalo, Puistokatu 2 (2. kerros), HAMINA.

 

 

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

 

 

 

552

UUDEN-SUMMMAN KORTTELISSA 40 OSOITTEESSA KASKITIE 16, TENKKIILINTIEN JA OJATIEN VÄLISSÄ

Muutoksen tarkoituksena on liittää puistoaluetta teollisuustonttiin.

Asemakaavan muutosehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavaselostus
Seurantalomake

Asemakaavan muutosehdotuksen asiakirjat ovat olleet 18.12.2018 – 16.1.2019 nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 Hamina.

 

554

LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSASSA KORTTELISSA 6 TONTILLA 3, OSOITTEESSA RAATIHUONEENTORI 4

Muutoksen tarkoituksena on käyttötarkoituksen muuttaminen asuin- ja liikerakennustontiksi.

Asemakaavan muutosehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavaselostus
Seurantalomake

Asemakaavan muutosehdotuksen asiakirjat ovat olleet 18.12.2018 – 16.1.2019 nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 Hamina.

 

556

PAPPILANSAARTEN KAUPUNGINOSASSA KORTTELISSA 410 TONTILLA 1, OSOITTEESSA RIIPPUSILLANKATU 2

Muutoksen tarkoituksena on nostaa rakennusoikeutta ja jakaa tontti kahdeksi omakotitontiksi.

Asemakaavan muutosehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavaselostus
Seurantalomake
Tonttijaon muutosehdotus

Asemakaavan muutosehdotuksen asiakirjat ovat olleet 18.12.2018 – 16.1.2019 nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 Hamina

 

532

LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSASSA KORTTELISSA 73 TONTILLA 18, OSOITTEESSA PATALJOONANKENTTÄ 7

Muutoksen tarkoituksena on siirtää osa nykyisestä rakennusoikeudesta samalle tontille muodostettavalle toiselle rakennusalalle.

Asemakaavan muutosluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutosluonnoksen asiakirjat ovat olleet  17.10. – 15.11.2018 nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 Hamina.

 

553

VILNIEMEN TILALLA 10:2, VILNIEMENTIEN JA NORSVIKINTIEN VÄLISELLÄ ALUEELLA

Muutoksen tarkoituksena on muodostaa alueelle 10 erillispientalotonttia.

Asemakaavaluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Asemakaavaluonnoksen asiakirjat ovat olleet 25.4. – 24.5.2018 nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 Hamina.

 

RANTA-ASEMAKAAVA

30

VILNIEMEN KYLÄN TILALLA 10:2, VILNIEMENTIEN, PUNAKALLIONTIEN JA NORSVIKINTIEN RAJAAMALLA ALUEELLA

Muutoksen tarkoituksena on muodostaa alueelle 30 lomarakennuspaikkaa.

Ranta-asemakaavaluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Ranta-semakaavaluonnoksen asiakirjat ovat olleet 25.4. – 24.5.2018 nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 Hamina.