Haminan kaupungin museoiden kokoelmassa on n. 22 000 esinettä ja n. 6000 valokuvaa. Haminan kaupungin museoiden kokoelma käsittää pääasiassa Haminan kaupungin historiaan ja kaupunkikulttuuriin liittyvää esineistöä 1700-luvulta 1950-luvulle. Lisäksi museoilla on hallussaan jonkin verran arkistoaineistoa. Pääasiallisesti Haminaa ja Vehkalahtea koskeva arkistoaineisto on sijoitettu Kansallisarkiston Mikkelin maakunta-arkistoon. Vehkalahden kotiseutumuseon suljetussa kokoelmassa on lisäksi n. 20 000 esinettä ja valokuvaa. Kokoelmat kattavat mm. perinteiset elinkeinot, vaatetuksen ja koululaitoksen aiemman Vehkalahden kunnan alueella. Suljettu kokoelma tarkoittaa, että tähän kokoelmaan ei enää lisätä esineitä, vaan uudet lahjoitukset lisätään Haminan kaupungin museoiden kokoelmaan.

Huom! Haminan kaupungin museoiden kokoelmanhallintaohjelmisto vaihtuu vuoden 2021 aikana. Lisäksi museoiden kokoelmavarasto muuttaa uusiin tiloihin.
Museoiden tieto- ja kuvapalvelut pysyvät suljettuina 14.1.-31.12.2021 kokoelmanhallintaohjelmiston vaihdon vuoksi. Aiemmin vastaanotetut tilaukset toimitetaan tilaajille.
Lisäksi museon kokoelmapalvelut suljetaan kokoelmavaraston muuton ja kokoelmaohjelmiston vaihdon vuoksi 31.5.2021 alkaen.

Usein kysytyt kysymykset

Haluaisin lahjoittaa esineen tai valokuvia museolle. Miten toimin?

Museot kartuttaa kokoelmiaan kokoelmapoliittisen ohjelmansa mukaisesti painottaen Haminan kaupungin ja Haminassa toimineiden yhteisöjen historiaa, mukaanlukien aiemman Vehkalahden alue.

Esinekokoelmiin tarjottavien esineiden tulisi olla mahdollisimman ehjiä ja niiden käyttöhistorian tunnettu. Esineiden tulisi liittyä Haminaan, haminalaisiin, Vehkalahteen tai vehkalahtelaisiin. Hyvät valokuvat esineestä ja kertomus esineen taustasta auttavat kokoelmahenkilöstöämme arvioimaan esineen museaalisen arvon ja merkityksen. Kaikkia tarjottuja esineitä emme pysty vastaanottamaan. Mikäli esine ei sovellu lisättäväksi kokoelmiimme, voimme ehdottaa sen tarjoamista muihin museoihin. Emme ota vastaan esineitä säilytettäväksi (deponointi), vaan esineen kokoelmaan ottamisen yhteydessä esineen omistusoikeus siirtyy Haminan kaupungin museoille.

Valokuvien osalta lahjoittajalla täytyy olla kuvan tekijänoikeudet tai kuva on niin vanha, että tekijänoikeudet eivät ole voimassa. Tiedot kuvaajasta, kuvan esittämistä ihmisistä, tapahtumista tai rakennuksista sekä valokuvausajankohta ovat meille tärkeitä ja auttavat arvioimaan valokuvien museaalisen arvon ja merkityksen. Valokuvat, joista tiedot eivät ole säilyneet, eivät sovellu museokokoelmiin. Lahjoittamalla valokuvan kokoelmiin lahjoittaja luovuttaa kuvan kaikki oikeudet Haminan kaupungin museoille.

Yhteydenotot kokoelmiin tarjottavista esineistä ja valokuvista toivomme ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen museot@hamina.fi. 

 

Haluaisin tietoa museon kokoelmissa olevasta esineestä tai esineistä. Miten toimin?

Esinekokoelmaan liittyvät tiedustelut toivotaan osoitettavan sähköpostilla osoitteeseen museot@hamina.fi. Museon kokoelmaan kuuluvia esineitä ei pääsääntöisesti tuoda kokoelmavarastosta yksityishenkilöiden nähtäville, mutta esineistä voidaan toimittaa valokuvia. Tällöin voidaan tarvittavasta työmäärästä riippuen periä tietopalvelumaksuja (ks. Museopalveluiden hinnasto). Tietojen ja mahdollisten valokuvien toimitusaika on noin kuukausi riippuen hoidettavien asiakastilausten määrästä. Tietopalvelut on suljettu toistaiseksi 5.10.2020 alkaen.

Esinelainoja myönnetään vain muille museoille.

 

Haluaisin saada käyttööni museokokoelmassa olevia valokuvia. Miten toimin?

Museokokoelmassa olevia valokuvia, joissa ei ole käyttörajoituksia, luovutetaan digitaalisessa muodossa käytettäväksi esimerkiksi julkaisuissa, näyttelyissä ja opinnäytteissä maksua vastaan  (ks. Museopalveluiden hinnasto). Käyttöoikeus myönnetään yleensä kertakäyttöön. Yksityishenkilö voi myös pyytää kopiota museon hallussa olevasta valokuvasta omaan käyttöönsä, esimerkiksi kodin seinälle tai albumiin. Valokuvapyynnöt pyydetään osoittamaan sähköpostiosoitteeseen museot@hamina.fi. Tietojen ja mahdollisten valokuvien toimitusaika on noin kuukausi riippuen hoidettavien asiakastilausten määrästä. Mikäli kuvatiedusteluun liittyy paljon tiedonhakua, voidaan lisäksi periä tietopalvelumaksuja (ks. Museopalveluiden hinnasto). Kuva-arkistopalvelut on suljettu toistaiseksi 5.10.2020 alkaen.

 

Haluan käyttää esine- tai valokuvakokoelmia tutkimuskäyttöön. Miten toimin?

Kokoelmista kiinnostuneita tutkijoita pyydetään olemaan yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen museot@hamina.fi. Tutkimuksen suorittamisen järjestelyistä sovitaan tapauskohtaisesti.

 

Haluan tukea museoita adoptoimalla museoesineen. Miten toimin?

Yksityishenkilöt ja yhteisöt ovat tervetulleita tukemaan Haminan kaupungin museoita työssämme yhteisestä historiastamme kertovien esineiden säilyttämiseksi tuleville sukupolville. Museoesineen adoptio voi tarkoittaa esimerkiksi lahjoitusta huonokuntoisen esineen konservointikustannuksiin, jotka ovat tyypillisesti joitakin satoja tai jopa tuhansia euroja. Museoesineen adoptoimisesta kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä suoraan museonjohtaja Paula Koukiin, paula.kouki@hamina.fi, puh. 040 746 4220.

Pin It on Pinterest

Share This