Haminan harrastamisen mallin tavoitteena on iltapäivä- ja harrastustoiminta, josta jokaiselle lapselle ja nuorelle löytyisi mielekästä tekemistä koulupäivien jälkeen eikä kukaan jäisi yksin.

Haminan harrastamisen mallissa tavoitteena on haminalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen ja mieluisan ja maksuttoman harrastuksen tarjoaminen koulujen tiloissa tai välittömässä läheisyydessä iltapäivisin koululaisten toiveiden mukaan. Hankkeessa yhdistyvät lapsimyönteisyys- ja lähtöisyys, lasten ja nuorten kuuleminen, yhdenvertaisuus, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen, saavutettavuus sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Tarkoituksena on juurruttaa Haminan malli pysyväksi toimintatavaksi koko kaupungin alueella.

Haminan harrastamisen mallin avulla saadut harrastustoiminnot kaudelle 2022-2023 on listattu Haminan malli -hankkeen kerhot alasivulle https://www.hamina.fi/asukkaalle/vapaa-aika/haminan-malli/kerhot/

Pin It on Pinterest

Share This