Kaupungin tulevaisuuden suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa tarvitaan meitä kaikkia. Haluamme kuulla kaupunkilaisia ja rakentaa mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämään ja elinympäristöön liittyviin asioihin. Haluamme myös edistää kaupunkilaisten aktiivista tekemistä ja osallisuutta.

Vastaa kyselyihin

Palvelujen kehittämisessä tarvitaan kaupunkilaisten kokemuksia ja näkemystä. Kyselyjä tullaan tekemään monista eri asioita. Kirjallisesti kyselyihin voit vastata kaupungin kirjastoissa, Linnoituksen uimahallilla ja asiakaspalvelupiste Rinkelissä.

Näppärä tapa kyselyihin vastaamiseksi on ladata puhelimeen Hamina-sovellus. Siellä kyselyt näkyvät suoraan Osallistu kehittämiseen-painikkeen alla.

Vinkki: sovelluksen asentamiseen ja käyttöön saat tarvittaessa apua digituesta.

Äänestä

Kuntavaaleissa valitaan kaupunginvaltuusto joka neljäs vuosi ( seuraavan kerran 2025), jossa tehdään meidän lähellämme olevia päätöksiä. Valtuustossa päätetään palveluiden säilymisestä, kehittämisestä, lisäämisestä ja toisinaan myös vähentämisestä. Lisäksi valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista ja hallinnon rakenteesta.

Mukaan virallisiin toimielimiin?

Kuntalaisten oikeuksia osallistua ja vaikuttaa  varmistetaan  myös lailla. Siksi kaikissa  kunnissa toimii nuorisovaltuustot, vammaisneuvostot ja vanhusneuvostot.

Vanhusneuvosto on Haminan kaupungin alueella toimivien eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin, joka tarkastelee asioita ikääntyneiden näkökulmasta. Jos sinua kiinnostaa vanhusneuvoston toiminta, ole rohkeasti yhteydessä eläkeläis- ja vanhusjärjestöihin. Lisätietoa vanhusneuvostosta tästä.

Vammaisneuvosto tuo yhteen alueen vammaisjärjestöjen edustajat, jotka tukevat asiantuntijuudellaan kunnan toimintaa. Vammaisneuvosto edistää vammaisten kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja tuovat esiin vammaisten henkilöiden tarpeita. Lisätietoa mukana olevista järjestöistä ja vammaisneuvostosta tästä.

Nuorisovaltuusto on 13-21 -vuotiaiden haminalaisten nuorten toimija- ja vaikuttajaryhmä, joka toimii Hyvinvoiva Hamina-prosessin ja päätöksenteko-organisaation alaisuudessa.

Haluaisitko tehdä aloiteen?

Kuntalaki takaa sinulle oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Kaikki kunnassa vireille tulleet aloitteet käsitellään ilman aiheetonta viivytystä. Aloiteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Lisätietoa / tee aloite tästä.

Pin It on Pinterest

Share This