Haminan kaupungissa on käytössä oikeusministeriön ylläpitämä Kuntalaisaloite.fi -palvelu, jossa kuntalaisaloitteita voi tehdä sähköisenä.

Palvelun käyttö on maksutonta.

Kaikki tehdyt aloitteet ovat julkisia ja niitä voi seurata kuntalaisaloite.fi -palvelussa.
Lisätietoja www.kuntalaisaloite.fi -sivuilla.

Sinulla on oikeus tehdä kuntalaisaloite, jos

 • asut Haminassa
 • hallitset tai omistat Haminassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta
 • olet yhteisön, laitoksen tai säätiön jäsen, jonka kotipaikka sijaitsee Haminassa
 • olet Haminan kaupungin palvelun käyttäjä, kyseistä palvelua koskeva kuntalaisaloite.

Myös alle 18-vuotias voi tehdä kuntalaisaloitteen.

Kuntalaisaloitteen avulla on mahdollista päästä vaikuttamaan oman kaupunkinsa asioihin. Sen avulla voidaan herättää kaupunginpäättäjien ja viranomaisten huomio kaupungin ajankohtaisiin asioihin ja epäkohtiin. Kuntalaisaloitteella halutaan saada positiivista muutosta ja kehitystä aikaiseksi, josta kaikki kuntalaiset hyötyisivät.

Voit antaa kuntalaisaloitteen kolmella eri tavalla:

 • sähköisesti Kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta tai lähettää salattua sähköpostia käyttäen osoitteeseen kirjaamo@hamina.fi
 • kirjeitse osoitteeseen: Haminan kaupunki, Kirjaamo, PL 70, 49401 Hamina
 • voit tuoda aloitteen myös henkilökohtaisesti Haminan kaupungin Asiointipalvelu Rinkeliin, joka sijaitsee Haminan kaupungintalolla osoitteessa Puistokatu 2, 1 krs.

Muistathan kuntalaisaloitetta laatiessasi, että

 • aloitteeseen tulee merkitä tekijän yhteystiedot
 • yhdessä aloitteessa kannattaa keskittyä yhteen asiaan
 • siitä löytyy aihetta kuvaava otsikko sekä sisältö
 • sisältö on selkeä
 • teksti on helposti luettava ja sisältää esitetyn asian kannalta vain keskeisimmät perustelut ja tiedot.

Aloitteen sisällöstä tulee ilmetä, mitä aloitteessa ehdotetaan. Sisältöön on myös hyvä liittää perustelut ehdotukselle. Aloitteen otsikkoa tai sisältöä ei voi muokata enää sen jälkeen, kun aloite on julkaistu Kuntalaisaloite.fi muiden allekirjoitettavaksi tai lähetetty kuntaan.

Kuntalaisaloitteen käsittelyaikaa ei ole laissa määritelty, mutta Haminan kaupunki pyrkii käsittelemään kuntalaisaloitteen mahdollisimman pian.

Lisätietoa kuntalaisaloitteesta:

Kuntalaisaloite.fi

Pin It on Pinterest

Share This