Luonto on ihmisen alkuperäinen koti. Luonnossa on kautta vuosituhansien nautittu hyvän olon tunteesta. Luonnon elementit pysäyttävät ihailemaan maisemia ja värejä. Luonnossa aistit herkistyvät kuulemaan, näkemään, tuntemaan ja haistamaan.

Luontoympäristön on useissa tutkimuksissa todettu olevan monin tavoin yhteydessä ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Luonnossa liikkumisen vaikutuksia tunteisiin, mielialaan ja itsetuntoon on myös tutkittu. Jo viiden minuutin luonnossa liikkumisen jälkeen tutkimukseen osallistuneet kertoivat mielialansa kohentuneen ja positiivisten tunteiden lisääntyneen. Metsäpolkua voi sanoa luonnon kuntosaliksi ja ketteryyden kehittämisareenaksi.

Portimon polutPitkospuutViitat

PORTIMON POLUT on Haminassa Husulan, Kannusjärven ja Kitulan alueelle sijoittuva retkeilyreitistö, joka tarjoaa mainiot puitteet luontoliikunalle erilaisine maisemineen ja maastoineen. Reitistö kattaa yli 40 kilometriä vaihtelevaa luontoympäristöä ja reitin varrella sijaitsee viisi laavua tulisijoineen. Laavuissa ja niiden ympäristöissä on luvallista, ja jopa toivottavaa, yöpyä. Kuntohuhdan, Kentänkankaan, Reitkallin ja Viitavuoren laavuilla on ekokäymälä, jollainen myös Oravakorven laavulle toivottavasti lähitulevaisuudessa saadaan. Reitistön varrelle sijoittuu myös neljä osoitettua uimapaikkaa, joissa retkeilijän on mahdollisuus virkistäytyä. Reitistön ylläpitäjänä toimii urheiluseura Vehkalahden Veikot ry.

Reittikartta

Reitistölle on useita liityntäpaikkoja, joista retkeilijä voi valita mieleisensä aloituspisteen ja kuljettavan matkan sekä maaston. Pysäköinnin mahdollistavat alueet on merkitty reittikartastoon, mutta auton voi pysäköidä myös valitsemansa reittiosuuden varrelle. Koulupäivinä kulkee julkinen bussiliikenne Haminan keskustasta Kannusjärven ja Kitulan suuntaan. Katso aikataulu:

https://www.kotkanaikataulut.fi/wp-content/uploads/2020/09/Hamina-Kolsila-Kannusjarvi-Kitula.pdf

Karttaan merkityt aloituspisteet:

Husula, Kirimaja
Husula, Tikkamäki
Husula, Vehkalinna

Tahtila, Myllykylä
Kannusjärvi, Luomakangas
Kannusjärvi, Kotterinmäki
Kitula, Kisapirtti
Vehkjärvi, Vähäjärven uimaranta

Pääosin reitistö on helposti kuljettavaa polkua tai metsätiepohjaa. Ainoastaan Siliävuoren näkötornille ja Viitavuorelle pohjoisesta lähestyttäessä on vaativammat korkeuserot. Liikuntarajoitteisille soveltuu Kitulan Kisapirtiltä Oravakorven laavulle johtava sorapintainen metsätieosuus. Nykyään yhä suuremman suosion saavuttaneeseen maastopyöräilyyn reitistö sopii pääosin erinomaisesti ja harrastajamäärä on lisääntynyt Portimon Poluilla.

Kesien 2020 ja 2021 aikana reitistöön on tehty perusparannuksia ja uudistuksia retkeilyelämysten kohottamiseksi. Reittimerkintöjen vahvistamisen sekä viitoitusten päivittämisen lisäksi on panostettu laavujen ja niiden ympäristön peruskorjaukseen. Kitulan Oravakorpi sai uuden laavun loppukesällä 2020. Myös pitkospuita ja ojia ylittäviä siltarakenteita on uusittu.

SyväsuoSiltareittiopaste

Reitistön saavutettavuutta on parannettu päivittämällä ajantasaiset kartat ja kohdetiedot liikunta- ja retkeilyportaaleihin, kuten lipas.fi, retkikartta.fi ja Karttaselain-sovellukseen.

Karttalinkit:

www.retkikartta.fi

www.lipas.fi

Karttaselain-sovellus älypuhelimessa

Portimon Polkujen reittiverkostoa ylläpidetään Vehkalahden Veikkojen toimesta talkoovoimin. Reittiä koskeva palaute ja parannusesitykset pyydetään osoittamaan suoraan reitti-isännälle:
Reijo Koski
reijo.koski(at)gmail.com
050 5440658
Noudatathan kestävän retkeilyn ja luonnossaliikkumisen etikettiä:
  • Suosi liikkuessasi merkittyjä reittejä ja polkuja.
  • Tutustu jokamiehenoikeuksiin ja niihin liittyviin velvollisuuksiin.
  • Älä aiheuta haittaa tai häiriötä luonnolle, muille retkeilijöille tai paikalliselle asutukselle.
  • Tulenteko on sallittu vain siihen osoitetussa paikassa. Metsäpalovaroituksen aikana avotulenteko on aina kiellettyä.
  • Käytä polttopuita maltillisesti.
  • Polta palavat roskat ja vie muut roskat mukanasi. Älä roskaa ympäristöä.

Luonto kiittää!

Palautetta Portimonpoluista

Pin It on Pinterest

Share This