Haminan kaupunki tukee kuntalaisten liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia ja terveyden edistämistä tarjoamalla kuntalaisten käyttöön liikuntakortin, joka myönnetään sosiaalisin perustein. Kortin tavoitteena on mahdollistaa pienituloisten liikunnan harrastaminen kaupungin liikuntapaikoilla ja liikuntaryhmissä. Kortin tavoitteena on myös lisätä kaupunkilaisten sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta eli pitää kaupunkilaiset terveempinä.

Liikuntakortit ovat henkilökohtaisia. Perheen vanhemmalle myönnettävä kortti oikeuttaa myös perheen alaikäiset lapset liikkumaan yhdessä kortin haltijan kanssa, lapset nimetään korttiin.

Sosiaalisin perustein myönnettävä liikuntakortti oikeuttaa uimiseen ja kuntosalikäynteihin uimahalleissa sekä Linnoituksen uimahallin, liikuntahallien, Veteraanikodin  ja Summan kuntosaleissa. Se oikeuttaa myös osallistumiseen liikuntapalvelujen järjestämiin liikuntaryhmiin sekä luisteluun jäähallissa yleisövuoroilla.

Kortin hinta on 60 € vuodessa aikuiselta. Maksun voi jakaa kolmeen osaan, mutta jaksot käytetään peräkkäin vuoden aikana.
Etuus ladataan muovikortille, muovikortit Linnoituksen uimahallille ja Ruissalon kuntosalille maksavat 3€ / kortti, joten jos sinulla ei ole korttia olemassa, niin varaudu korttimaksuihin.

 

KORTIN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Päätöstä tehtäessä otetaan huomioon hakijan bruttotulot sekä yksilöllinen, elämäntilanteeseen liittyvä liikunnan tarve.

Bruttotulorajat:

–     henkilökohtainen liikuntakortti 1100 €/kk

–     lapsiperheessä:

2 henkilön perhe 1355 €/kk
3 henkilön perhe 1671 €/klk
4 henkilön perhe 1983 €/kk
5 henkilön perhe 2116 €/kk
6 henkilön perhe 2248 €/kk

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Päätös on aina henkilökohtainen ja tehdään vuodeksi kerrallaan. Uusi kortti seuraavaksi vuodeksi vaatii uuden hakemuksen täyttämisen.

 

HAKUMENETTELY

Liikuntakorttia sosiaalisin perustein haetaan kirjallisesti liikuntakortin hakemuslomakkeella vuosittain. Hakemuslomakkeita saa uimahallin kassalta, liikuntapalvelujen toimistosta (Linnoituksen uimahallin 3. kerros, Puistokatu 1), Haminan kaupungin www-sivuilta ja kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä.

Hakemus liitteineen toimitetaan Liikuntapalveluihin, Linnoituksen uimahallin kassalle tai Linnoituksen uimahallin postilaatikkoon.

Hakemuksen liitteet:

tuloselvityslomake

  • Palkansaajalta tilinauhasta kopio. Jos tulo vaihtelee, lasketaan kuukausitulo kertymästä, vähintään puolen vuoden ajalta. Jos kertymää ei ole käytössä (uusi työsuhde), toimitetaan arvio kuukausituloista. Arviotietoja käytettäessä tulotiedot tarkistetaan takautuvasti.
  • Jäljennös päiväraha- ja/tai eläkepäätöksestä.
  • Liike-, ammatti- ja maatilatalouden tuloista on esitettävä kirjanpitoon perustuva luotettava selvitys viimeiseltä tilikaudelta.
  • Opiskelijalta opiskelutodistus ja jäljennös opiskeluun liittyvästä etuuspäätöksestä.
  • Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille, liitteeksi kopio maksutositteesta kuluvalta kuukaudelta.

halutessasi terveydenhuoltoalan ammattilaisen lausunto terveydentilasta.

Hakemusta ei käsitellä, jos tarvittavat liitteet puuttuvat. Hakemus raukeaa kolmen (3) kuukauden kuluttua, jos tarvittavia liitteitä ei toimiteta.

 

KORTIN LUNASTAMINEN

Liikuntakortti lunastetaan Linnoituksen uimahallin kassalta henkilöllisyystodistusta näyttämällä.
Kortti on kassalla viikon sisällä hakemuksen toimittamisesta, kysy korttiasi kassalta.

Kortin voi lunastaa vuodeksi kerrallaan 60 euron hintaan tai kolmessa osassa 20 euroa / neljä kuukautta.

Kortin voimassaolo alkaa lunastuspäivästä.

Kortin uusiminen onnistuu täyttämällä hakemus ja toimittamalla se Linnoituksen uimahallin kassalle. Uusittu kortti on lunastettavissa myöntämisen jälkeen Linnoituksen uimahallin kassalta.

Liikuntakortti sosiaalisin perustein -hakemus avautuu tästä linkistä klikkaamalla !!!

Tiedustelut

Liikuntapalvelut, Linnoituksen uimahallin 3. kerros
osallisuus- ja liikuntakoordinaattori Kirsi Forsell
040 199 1491
kirsi.forsell@hamina.fi

Pin It on Pinterest

Share This