Olemme keränneet tälle sivulle tietoa, jos asuminen mietityttää tai asumiseen tarvitaan muutosta. Päivitämme lisäksi tälle sivulle ajankohtaisia ikääntyneiden asumiseen liittyviä asioita.

Kun asuminen mietityttää:

Asumisen Apu ry:n asumisen pikatestin löydät täältä: https://www.asumisenapu.fi/saaennakoida/asumisen-pikatesti/.

Vanhustyön keskusliiton esteettömän kodin tarkistuslistan löydät täältä: https://www.vanheneminen.fi/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/Esteetto%CC%88ma%CC%88n-asumisen-tarkistuslista.pdf.

Muistiliiton kodin tarkistuslistan löydät täältä: https://www.muistiliitto.fi/fi/muistisairaudet/muistiystavallinen-ymparisto-turvallisuus/koti-ja-pihapiiri/kodin-tarkistuslista.

Testaa kotisi asumisturvallisuus: https://kymenhva.fi/pelastus-ja-turvallisuus/turvallinen-koti-testi/

Kun tarvitaan muutosta:

Ikääntyneiden asuntojen korjaamista ja korjausavustuksia koskeva ohjelmasarja löydät täältä: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-FfdTK_tLIXNhUY6BHO8u3SXiej2i8a9. Tervetuloa Kotiin-ohjelmasarjan viisi jaksoa on tehty Porin kaupungin, Vanhustyön keskusliiton ja ARAn yhteistyönä. Tavoitteena on lisätä tietoa asuntojen korjauksista ja tukea näin ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden kotona asumista.

VTKL:n korjausneuvontaa yli 65- vuotiaille löydät täältä: https://vtkl.fi/toiminta/korjausneuvonta.

ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) korjausavustukset ja niiden hakemisen löydät täältä: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset.

Ajankohtaista:

Tiedoksi teille, jotka olette miettineet omistusasunnosta siirtymistä asumisoikeus-asumiseen ( Aso-asuminen).  Aso-asunnon hankkimiseen tarvittavan järjestysnumeron hankkiminen uudistuu.  Asumisoikeusasukas maksaa asunnostaan asumisoikeusmaksun, joka on 15 % asunnon rakentamiskustannuksista. Sen lisäksi hän maksaa käyttövastiketta kuukausittain. Jos asunnon hakija on alle 55-vuotias, hakijan varallisuus vaikuttaa asunnon saamiseen. Asumisoikeusasuntoja on Suomessa noin 54 000, ja niitä on 48 paikkakunnalla.

Linkki tässä: https://www.hamina.fi/asukkaalle/ajankohtaista/asumisoikeusasuntoon-tarvittavan-jarjestysnumeron-hakeminen-uudistuu-vanhoja-numeroita-voi-kayttaa-vuoden-loppuun/

 

Valtioneuvosto hyväksyi Ikäohjelman periaatepäätöksen 15.12.2022 vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on varautua väestön ikääntymiseen laaja-alaisesti. Periaatepäätöksellä jatketaan vuonna 2020 käynnistynyttä Ikäohjelman toimeenpanoa pitkäjänteisesti yli hallituskausien. 

Periaatepäätös löytyy alla olevasta linkistä, ja asuminen sen sivuilta 38-40:

https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/ikaantymiseen-varaudutaan-poikkihallinnollisesti

Ikäohjelmassa yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että asuminen ja asuinympäristöt ovat ikäystävällisiä. Tämä edellyttää ihmisiltä varautumista ikääntymisen mukanaan tuomiin asumisen haasteisiin ja tarpeellisia ratkaisuja oman asumisen suhteen. Kunnan ja hyvinvointialueen toiminta on tärkeää ikääntyneiden asumisen ja asumispalveluiden kehittämisessä.

Asuntojen korjaaminen on merkittävä keino asuntokannan muuttamisessa tarpeita vastaavaksi. Väestöltään vähenevissä kunnissa taajamien ARA-asuntokannan korjaaminen ikääntyneille sopivaksi tukee iäkkäiden asumista. Myös uustuotannossa ikäystävällisten esteettömien asuntojen merkitys on suuri.

Yhteinen työmme jatkuu ikääntyneiden asumisessa!

 

Ikäystävällisen senioriasumisen kehittäminen osallistamalla ja yhteistyöllä-hanke 2021 – 2022

Ympäristöministeriön rahoittamalla hankkeella suunniteltiin yhteisöllistä asumista Tervasaareen ja yksin asuville miehille Summankotiin. Tervasaaren yhteisöllisen asumisen projektissa on edetty talojen suunnitteluun. Summankodin yhteisöasuminen ikääntyneille ja yksin asuville miehille ei edennyt, mutta samassa yhteydessä markkinoitu Socomin (Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy) “Voimaa ikämiesten arkeen” – hanke laajeni Haminassa Summaan.

Taloyhtiöiden yhteistä toimintaa kehitettiin kesällä hanketyöntekijä Marja Klemolan, taloyhtiöiden isännöitsijöiden ja hallitusten jäsenten sekä hyvinvointikoordinaattori Mia Iivosen kanssa kohtaamalla aktiivisia asukkaita. Taloyhtiöissä kehitettiin olemassa olevia kokoontumistiloja (esim. As Oy Rantapuistikko) ja yhteistä toimintaa (esim. tuolijumpat As Oy Haminalinnan ja As Oy Maarinakatu 10 C). Kaupunki on ollut mukana auttamassa ohjaajien saamisessa liikuntaan ja tarvittavien välineiden hankinnassa (esim. Summankoti).

Asumisen ja asuinympäristöjen turvallisuutta ja esteettömyyttä kehitettiin ikääntyneille asukkaille Hamina-Asunnot Oy:n vuokrakohteessa As Oy Hevoshaankatu 7:ssä. Taloyhtiön pihaa raivattiin esteetöntä terassia varten. Lisäksi on tarkoitus rakentaa kahdet portaat turvaamaan taloyhtiön asukkaiden liikkumista syksyn 2022 aikana.

Hanke päättyi 2022 marraskuun lopulla. Hankekoordinaattori Marja Klemola jatkaa jatkorahoituksen hankintaan alkaneelle toiminnalle. Myös Haminan kaupungin  hyvinvointikoordinaattori ja seniorineuvoja Mia Iivonen auttaa mielellään ikääntyneitä asukkaita asumisen kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Marraskuusta 2022 toukokuun alkuun 2023 toiminut taloyhtiöiden virikeohjaaja-toiminta on päättynyt. Toiminnalla saatiin aktivoitua keskustan ja taajamien taloyhtiöitä toimimaan yhdessä oman taloyhtiön asukkaiden kesken. Asukkaita saatiin myös ohjattua kaupungin tarjoamiin palveluihin (esim. digilaitteet, kohtaamispaikat). Apua viriketoimintaan saa edelleen kaupungin hyvinvointikoordinaattori ja seniorineuvoja Mia Iivoselta 040 526 2165, mia.iivonen@hamina.fi.

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This