Olemme keränneet tälle sivulle tietoa, jos asuminen mietityttää tai asumiseen tarvitaan muutosta. Päivitämme lisäksi tälle sivulle ajankohtaisia ikääntyneiden asumiseen liittyviä asioita.

Kun asuminen mietityttää:

Asumisen Apu ry:n asumisen pikatestin löydät täältä: https://www.asumisenapu.fi/saaennakoida/asumisen-pikatesti/.

Vanhustyön keskusliiton esteettömän kodin tarkistuslistan löydät täältä: https://www.vanheneminen.fi/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/Esteetto%CC%88ma%CC%88n-asumisen-tarkistuslista.pdf.

Muistiliiton kodin tarkistuslistan löydät täältä: https://www.muistiliitto.fi/fi/muistisairaudet/muistiystavallinen-ymparisto-turvallisuus/koti-ja-pihapiiri/kodin-tarkistuslista.

Kun tarvitaan muutosta:

Ikääntyneiden asuntojen korjaamista ja korjausavustuksia koskeva ohjelmasarja löydät täältä: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-FfdTK_tLIXNhUY6BHO8u3SXiej2i8a9. Tervetuloa Kotiin-ohjelmasarjan viisi jaksoa on tehty Porin kaupungin, Vanhustyön keskusliiton ja ARAn yhteistyönä. Tavoitteena on lisätä tietoa asuntojen korjauksista ja tukea näin ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden kotona asumista.

VTKL:n korjausneuvontaa yli 65- vuotiaille löydät täältä: https://vtkl.fi/toiminta/korjausneuvonta.

ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) korjausavustukset ja niiden hakemisen löydät täältä: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset.

Ajankohtaista:

OnniTV:n (ent. KotiTV) ikääntyneiden asuntojen korjaamista ja korjausavustuksia koskeva Tervetuloa Kotiin -ohjelmasarja lähetetään ympäristöministeriön tilaamana kaapeli- ja antennikanavilla maaliskuussa 2023. Viisi jaksoa käsittävä ohjelmasarja on tehty Porin kaupungin, Vanhustyön keskusliiton ja ARAn yhteistyönä.

Ohjelmasarja näytetään suomenkielisenä  6-17.3.2023 (viikot 10 ja 11) joka arkipäivä klo 12.00-12.15.

Ruotsiksi tekstitettynä ohjelmasarja esitetään viikoilla 12 ja 13 maanantaisin ja perjantaisin klo 10 alkaen.

OnniTV näkyy kaapeliverkossa koko Suomessa.

Antenniverkon näkyvyys on tällä hetkellä  Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Satakunta.

Tietokoneessa nettistriimi näkyy suorana ohjelman lähetysaikana linkissä https://www.onnitv.fi/suora

 

Taloyhtiöiden virikeohjaaja-toiminta on alkanut. Virikeohjaajana toimii Teija Järvenpää. Hän työskentelee Haminan kaupungin hyvinvoinnin yksikössä. Teija on paikalla arkisin maanantaista perjantaihin kello 8 – 16 välillä. Tapaamisajoista voi myös keskustella.

Virikeohjaamisissa Teija käy taloyhtiöiden yhteistiloissa iäkkäiden ihmisten luona sovittuna ajankohtana viikoittain. Ensimmäisellä käynnillä suunnitellaan paikalla olijoiden kesken yhteistä tekemistä. Asukkaat ovat ehdottaneet pelaamista ( suosikkina on ollut bingo!), jutustelua, tuolijumppaa ja musiikin kuuntelua; karaokekin onnistuu!

Lisäksi Teija on apuna arkisten asioiden hoitamisessa; Kela, poliisi, digilaitteet. Teija järjestää yhdessä kohtaamispaikkatyöntekijä Juho Pitkäsen kanssa apua oman älypuhelimen, tabletin tai läppärin haasteisiin paikan päällä lähellä asukkaita. 

Tarkoitus on, että Teija laittaa toiminnan alkuun, ja aktiiviset asukkaat jatkavat toimintaa omalla porukalla.

Haminan kaupungin taloyhtiöiden virikeohjaaja Teija Järvenpää p. 040 610 3888, teija.jarvenpaa@hamina.fi 

 

Valtioneuvosto hyväksyi Ikäohjelman periaatepäätöksen 15.12.2022 vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on varautua väestön ikääntymiseen laaja-alaisesti. Periaatepäätöksellä jatketaan vuonna 2020 käynnistynyttä Ikäohjelman toimeenpanoa pitkäjänteisesti yli hallituskausien. 

Periaatepäätös löytyy alla olevasta linkistä, ja asuminen sen sivuilta 38-40:

https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/ikaantymiseen-varaudutaan-poikkihallinnollisesti

Ikäohjelmassa yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että asuminen ja asuinympäristöt ovat ikäystävällisiä. Tämä edellyttää ihmisiltä varautumista ikääntymisen mukanaan tuomiin asumisen haasteisiin ja tarpeellisia ratkaisuja oman asumisen suhteen. Kunnan ja hyvinvointialueen toiminta on tärkeää ikääntyneiden asumisen ja asumispalveluiden kehittämisessä.

Asuntojen korjaaminen on merkittävä keino asuntokannan muuttamisessa tarpeita vastaavaksi. Väestöltään vähenevissä kunnissa taajamien ARA-asuntokannan korjaaminen ikääntyneille sopivaksi tukee iäkkäiden asumista. Myös uustuotannossa ikäystävällisten esteettömien asuntojen merkitys on suuri.

Yhteinen työmme jatkuu ikääntyneiden asumisessa!

 

Ikäystävällisen senioriasumisen kehittäminen osallistamalla ja yhteistyöllä-hanke 2021 – 2022

Ympäristöministeriön rahoittamalla hankkeella suunniteltiin yhteisöllistä asumista Tervasaareen ja yksin asuville miehille Summankotiin. Tervasaaren yhteisöllisen asumisen projektissa on edetty talojen suunnitteluun. Summankodin yhteisöasuminen ikääntyneille ja yksin asuville miehille ei edennyt, mutta samassa yhteydessä markkinoitu Socomin (Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy) “Voimaa ikämiesten arkeen” – hanke laajeni Haminassa Summaan.

Taloyhtiöiden yhteistä toimintaa kehitettiin kesällä hanketyöntekijä Marja Klemolan, taloyhtiöiden isännöitsijöiden ja hallitusten jäsenten sekä hyvinvointikoordinaattori Mia Iivosen kanssa kohtaamalla aktiivisia asukkaita. Taloyhtiöissä kehitettiin olemassa olevia kokoontumistiloja (esim. As Oy Rantapuistikko) ja yhteistä toimintaa (esim. tuolijumpat As Oy Haminalinnan ja As Oy Maarinakatu 10 C). Kaupunki on ollut mukana auttamassa ohjaajien saamisessa liikuntaan ja tarvittavien välineiden hankinnassa (esim. Summankoti).

Asumisen ja asuinympäristöjen turvallisuutta ja esteettömyyttä kehitettiin ikääntyneille asukkaille Hamina-Asunnot Oy:n vuokrakohteessa As Oy Hevoshaankatu 7:ssä. Taloyhtiön pihaa raivattiin esteetöntä terassia varten. Lisäksi on tarkoitus rakentaa kahdet portaat turvaamaan taloyhtiön asukkaiden liikkumista syksyn 2022 aikana.

Hanke päättyi 2022 marraskuun lopulla. Hankekoordinaattori Marja Klemola jatkaa jatkorahoituksen hankintaan alkaneelle toiminnalle. Myös Haminan kaupungin  hyvinvointikoordinaattori ja seniorineuvoja Mia Iivonen auttaa mielellään ikääntyneitä asukkaita asumisen kehittämiseen liittyvissä asioissa.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This