Haminan kaupungin hyvinvointijohtamisen yhdeksi tärkeäksi kohteeksi on otettu kunnan ikäystävällisyys. Sen kautta halutaan varmistaa, että jokaisen haminalaisen olisi hyvä olla ja oikeat puitteet itselle mielekkääseen elämään. Yksi askel kohti haminalaisten ikäihmisten hyvinvointia on etsivän vanhustyön käynnistäminen.

Hoksauta minut -korttikampanja – Ettei yksikään ikäihminen jäisi yksin

”Mitä kuuluu?” Viime aikoina tätä kysymystä on suositeltu käytettävän runsaasti, varsinkin ikäihmisiä kohdatessa. Tämän vuoden aikana tuo kysymys saavuttaa ensimmäisen kerran kaikki Haminassa asuvat 80-vuotiaat Hoksauta minut -kortin muodossa. 

Hoksauta minut -kortti on Kirkkopalvelut ry:n IkäArvokas -hankkeen yhteisvastuuvaroilla kehittämä työväline löytävään vanhustyöhön. Kortin avulla halutaan löytää kaikki ne ikäihmiset, jotka kokevat yksinäisyyttä ja turvattomuutta tai ovat haastavassa elämäntilanteessa. Kortti on ollut aiemmin yhtenä työvälineenä Haminan seurakunnalla. 

– Hoksauta-kortteja ei ole palautunut meille seurakuntaan ihan toivomallamme tavalla ja uskomme, että yhdessä toimien voidaan tavoittaa paremmin tukea tai yhteydenottoa toivovat henkilöt, sanoo Haminan seurakunnan johtava diakonian viranhaltija Mari Höfer. 

Haminan kaupunki lähettää ”hoksautus” kortit vuosittain noin neljässä erässä kaikille 80-vuotiaille. Ensimmäinen erä kortteja lähetetään tänä vuonna viikolla 10. Tällä hetkellä kortteja voi saada myös Kymenlaakson Muistiluotsitoiminnan järjestämissä kohtaamisissa. 

Kortin täyttäminen ja palauttaminen on ikäihmiselle täysin vapaaehtoista ja maksutonta. Kortit lähetetään takaisin Haminan kaupungille, josta ne toimitetaan eteenpäin ikäihmisen toivomalle taholle tai tahoille. Ikäihmiseen ollaan yhteydessä noin kahden viikon kuluessa kortin saapumisesta. Kaikki korttiin liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia. 

– Haminassa arvostetaan ikäihmisiä ja halutaan tukea heidän elämänlaatuaan, sanoo Haminan kaupungin osallisuusjohtaja Pia Nordman. Kortti on yksi, vastikään käynnistyneen etsivän vanhustyön muoto. Kortti auttaa avun tarpeessa olevaa ihmistä ja auttajaa kohtaamaan.

Kortin mukana lähetettäväksi on myös koottu yhteen tärkeitä puhelinnumeroita sekä tietoa kaikille ikäihmisille avoimista ja maksuttomista toiminnoista Haminan alueella. 

– Ikäopastimen asiakasohjaajalta saa tietoa, ohjausta ja neuvontaa hyvinvoinnin edistämisestä sekä varhaisen tuen palveluista, kotiin saatavista tukipalveluista, kotihoidosta, asumis- ja hoivapalveluista, kertoo Kymsoten asiakas- ja palveluohjausyksikön palveluesimies Eija Tulikoura.

Korttikampanjan taustalla on laajempi verkosto, joka koostuu erilaisista ikäihmisten parissa toimivista tahoista. Verkosto on koottu Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen toimesta. 

Helmi -hankkeen projektikoordinaattori Jenna Paajanen kertoo, että verkostosta on muodostunut tiivis ja aktiivinen ryhmä. Yhdessä on todettu, että löytävän vanhustyön tekemiseen tarvitaan yhteistyötä. 

– Se, että alueen toimijat tuntevat toinen toisensa ja tietävät, mitä kenenkin työnkuvaan kuuluu, auttaa kaikessa ihmisten kanssa tehtävässä työssä, jatkaa Paajanen. Yhteistyö eri toimijoiden välillä mahdollistaa sen, että yhdellä yhteydenotolla ikäihmisen on mahdollisuus saada monipuolisesti tietoa alueen palveluista tai saatavalla olevasta avusta. 

Meistä jokainen voi olla mukana arvokkaan vanhuuden turvaamisessa yksinkertaisesti kysymällä: mitä sinulle kuuluu?

Iivonen Mia
hyvinvointikoordinaattori
Puhelinnumero:
0405262165

Pin It on Pinterest

Share This