Päihteiden käytöstä voi aiheutua haittoja sekä päihteitä käyttäville henkilöille että heidän lähipiirilleen ja koko yhteisölle. Ehkäisevä päihdetyö vaikuttaa siten yksilöön, hänen lähisuhteisiinsa, paikallisyhteisöihin ja koko yhteiskuntaan.

Mistä on kyse, kun puhutaan päihteistä? Milloin päihteen käyttö on ongelmatonta? Mistä taas tunnistaa, että kyseessä on riippuvuus? Mitä riippuvuudet aiheuttavat ja mitä niille voisi tehdä? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on koonnut laajan päihdeinfon sivuilleen https://ehyt.fi/paihde-peli-info/.

Haminan kaupungin tärkeimpiä tehtäviä ovat kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen ja ehkäisevä päihdetyö, joita kunnan monipuoliset palvelut tukevat, esimerkiksi Hyvinvoiva haminalainen palvelualueen alla kasvatus- ja koulutuspalvelut sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelut.

Lisäksi Haminassa on satoja eri alojen järjestötoimijoita, jotka tukevat ehkäisevää päihdetyötä ja edistävät hyvinvointia.

Kymenlaaksossa on saatavilla apua päihdeongelmiin Kymenlaakson hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalveluista https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Mielenterveys–ja-p%C3%A4ihdepalvelut/c/mielenterveys-ja-paihdepalvelut. Asiakasneuvonta p. 05 220 2150 (arkisin klo 7–18).

Matkalla muutokseen on matalan kynnyksen päihdetoiminnan kuntouttava ryhmä, lisätietoa https://www.kymsote.fi/matkalla-muutokseen.

Mielialaryhmä on matalan kynnyksen ryhmä heille, joilla on mieliala- tai masennusoireilua https://www.kymsote.fi/mielialaryhmat.

Pin It on Pinterest

Share This