Kymenlaakson päihteidenkäytön puheeksiottomalli on väline päihteiden käytön puheeksiottoon kaikille alueen työntekijöille sekä käytännön työvälineenä puheeksioton kortit kunta- ja järjestötoimijoille. Kymenlaakson puheeksiottomallin tavoitteena on, että päihteiden käyttö otetaan puheeksi alueellisesti entistä laajemmin eri toimijoiden keskuudessa. Tavoitteena on, että puheeksioton malli kannustaa ottamaan päihteiden käytön puheeksi matalalla kynnyksellä ja antaa välineitä puheeksiottoon. Tavoitteena on myös antaa ajantasaista ja käytännönläheistä tietoa puheeksioton tueksi.

Aikataulu ja mallin päivittäminen

Haminassa Puheeksioton koulutuksia järjestetään EHYT ry:n toimesta järjestöille ja seurakunnille verkkokoulutuksena 23.3.2022 klo 14-16. Teemana on päihteiden ja pelaamisen puheeksiotto osana muuta toimintaa. Koulutuksessa esitellään myös Kymenlaaksossa viime syksynä tehdyt puheeksi ottamisen kortit ja mietitään niiden käyttömahdollisuuksia erilaisissa tilanteissa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen koulutukseen Ehkäisevän päihdetyön -sivuilta.

Haminan kaupungin sisällä malli jalkautetaan käyttöön koko henkilöstölle kehittämistuokioiden yhteydessä. Puheeksioton koulutustarvetta seurataan ja kohdennetaan tarvittaessa koulutuksia niitä tarvitseville aloille. 

Ota puheeksi -kortit kunta- ja järjestötoimijoille

Puheeksioton kortit on tehty ammattilaisten ja vapaaehtoisten tueksi tilanteisiin, jossa henkilön mahdollinen päihteidenkäyttö tai rahapelaaminen huolettaa tai halutaan ottaa puheeksi. Puheeksioton kortit on tarkoitettu aikuisten päihteiden käytön puheeksioton tueksi. Jokaisesta päihteestä (nikotiinituotteet, alkoholi, huumausaineet, rahapelit) on oma puheeksioton korttinsa, myös päihteidenkäyttäjän läheisten parissa työskentelyyn on oma korttinsa. Puheeksioton kortissa on kuvattuna ohjeistus, kuinka asia otetaan ensimmäistä kertaa puheeksi. Puheeksioton kortit antavat käyttäjälle käytännön työvälineitä puheeksioton tueksi sekä ajantasaisen ohjeistuksen, mihin asiakas voidaan tarvittaessa ohjata eteenpäin Kymenlaaksossa. Kortit toimivat parhaiten digitaalisena, sillä niissä on suorat linkit tarvittaville internetsivuille, mutta kortit voi myös tulostaa paperiversiona. Kortit löydät tästä  ja voit käyttää niitä tukenasi puheeksiotto-tilanteissa.

 

Lisätietoja puheeksiottomallista antaa

Jenny Amperla, nuorisokoordinaattori, ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö (alle 29-v)

jenny.amperla@hamina.fi

Mia Iivonen, hyvinvointikoordinaattori, ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö (työikäiset ja ikäihmiset)

mia.iivonen@hamina.fi

Pin It on Pinterest

Share This