Kymenlaakson päihteidenkäytön puheeksiottomalli on väline päihteiden käytön puheeksiottoon kaikille alueen työntekijöille sekä käytännön työvälineenä puheeksioton kortit kunta- ja järjestötoimijoille. Kymenlaakson puheeksiottomallin tavoitteena on, että päihteiden käyttö otetaan puheeksi alueellisesti entistä laajemmin eri toimijoiden keskuudessa. Tavoitteena on, että puheeksioton malli kannustaa ottamaan päihteiden käytön puheeksi matalalla kynnyksellä ja antaa välineitä puheeksiottoon. Tavoitteena on myös antaa ajantasaista ja käytännönläheistä tietoa puheeksioton tueksi.

Ota puheeksi -kortit kunta- ja järjestötoimijoille

Puheeksioton kortit on tehty ammattilaisten ja vapaaehtoisten tueksi tilanteisiin, jossa henkilön mahdollinen päihteidenkäyttö tai rahapelaaminen huolettaa tai halutaan ottaa puheeksi. Puheeksioton kortit on tarkoitettu aikuisten päihteiden käytön puheeksioton tueksi. Jokaisesta päihteestä (nikotiinituotteet, alkoholi, huumausaineet, rahapelit) on oma puheeksioton korttinsa, myös päihteidenkäyttäjän läheisten parissa työskentelyyn on oma korttinsa. Puheeksioton kortissa on kuvattuna ohjeistus, kuinka asia otetaan ensimmäistä kertaa puheeksi. Puheeksioton kortit antavat käyttäjälle käytännön työvälineitä puheeksioton tueksi sekä ajantasaisen ohjeistuksen, mihin asiakas voidaan tarvittaessa ohjata eteenpäin Kymenlaaksossa. Kortit toimivat parhaiten digitaalisena, sillä niissä on suorat linkit tarvittaville internetsivuille, mutta kortit voi myös tulostaa paperiversiona. Kortit löydät tästä  ja voit käyttää niitä tukenasi puheeksiotto-tilanteissa.

EHYT ry järjestää koulutuksia ja tapahtumia eri aiheista, lisätietoa löydät osoitteesta https://ehyt.fi/koulutus-ja-tapahtumat/.

Lisätietoja puheeksiottomallista antaa

Jenny Amperla, nuorisokoordinaattori, ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö (alle 29-v)

jenny.amperla@hamina.fi

Mia Iivonen, hyvinvointikoordinaattori, ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö (työikäiset ja ikäihmiset)

mia.iivonen@hamina.fi

Pin It on Pinterest

Share This