NUORI HALUATKO TYÖLLISTÄÄ ITSESI YRITTÄJÄNÄ? Haminan kaupunki tukee kesällä 2019 aktiivisia haminalaisia 13 - 28 vuotiaita nuoria yritysetelillä työllistämään itsensä kesän ajaksi. Mukaan pääset 4H- tai NY -yrittäjänä. Yritysseteleitä jaetaan hakemusten perusteella, määräarahojen puitteissa. Setelin arvo on 300€. Oletko valmis ottamaan ensimmäisen askeleesi kesäyrittäjäksi? Kirjalliset hake-mukset 31.5.2019 mennessä sähköpostitse kristiina.puska@hamina.fi. Hakemuksessa tulee kuvata lyhyesti yritysidea sekä toimintasuunnitelma kesän ajalle. Seteli tilitetään nuorelle toteutuneen toimintaselvityksen saatuamme. Selvitys tulee toimit-taa kirjallisena Haminan kaupungin työllisyysyksikköön Puistokatu 2 49400 HAMINA tai kristiina.puska@hamina.fi 31.8.2018 mennessä. Lisätietoja: Kristiina Puska kristiina.puska@hamina.fi p. 040 199 1584 Haminan kaupunki Toteuta ideasi, tienaa omaa rahaa, hanki työkokemusta 4H-yrittäjänä! 4H-järjestön suositun, yli 13-vuotialle suunnatun tuotteen, 4H-yrityksen, suosio kasvaa vuosittain. Vuonna 2017 Suomessa oli 956 4H-yritystä ja n. 1400 yrittäjää. 4H-yritys on harrastustoimintaa, ei elinkeino. 4H-yrityksen tuotto voi olla 50-7000 euroa vuodessa ja sen voi perustaa yksin tai ryhmässä. 4H-yrittäjällä on tukena oma yritysohjaaja sekä Kaakonkulman 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja. 4H-yrityksestä voi saada 7 opintopistet-tä. Nuori saa koulutuksen 4H-yrittäjäksi noin 4-6 tunnin 4H-yrityskurssilla. Lisätietoja: Ulla-Riitta Peltola, ulla.peltola@4h.fi p. 0400 896 764 Kaakonkulman 4H-yhdistys ry https://4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/ NY Vuosi yrittäjänä! NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa perustetaan oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Ohjel-maan osallistumalla nuoren työelämätaidot ja taloudenhallinta vahvistuvat sekä vuorovai-kutustaidot ja yrittäjämäinen asenne kehittyvät. Ohjelma on osa oppilaitosten opetusta ja käytännön toiminnasta vastaa ohjaava opettaja. NY Vuosi yrittäjänä ohjelmasta saa opin-tosuorituksen. Ohjelma on tarkoitettu perusopetuksen 9.-luokkalaisille ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville nuorille. NY-yritys voi toimia kesäaikana, mikäli ohjaavassa oppilaitoksessa on kesälukukausi ja/tai NY -yrittäjällä on ohjaava opettaja myös kesäai-kana. Asiasta on hyvä keskustella tapauskohtaisesti oman oppilaitoksen kanssa. Lisätietoja: Maarit Koverola, maarit.koverola@cursor.fi p. 0401902545 Cursor Oy /YES Kotka-Hamina https://nyvuosiyrittajana.fi/esittely/

Pin It on Pinterest

Share This