Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton Koulutus Elämään Säätiö on toiminut vuodesta 2001 Suomessa. Se toteuttaa kokonaisvaltaista terveyskasvatusohjelmaa, joka on suunnattu 3-13 -vuotiaille. Ohjelman keskeisimmät osa-alueet ovat terveelliset elämäntavat ja ehkäisevä päihdetyö.
Pappilansalmen koulu: aivojumppa-osuus/välivenyttelyt 2019
Pappilansalmen koulu: aivojumppa-osuus/välivenyttelyt 2019

Opetuksen pohjana toimii kansainvälinen Life Education -opetusohjelma. Toiminnan tavoitteena on haminalaisten lasten nuorten ja perheiden kokonaisvaltainen hyvinvointi ja terveys, elämänhallinta ja terve itsetunto sekä päihteiden käytön ja päihdemyönteisyyden vähentäminen.

Toisille jo aiemmilta vuosilta tuttu Koulutus Elämään terveyskasvatusohjelma toteutetaan syksyllä 2020 kaupungin rahoittamana kaikille Haminan alakoulujen ja päiväkotien lapsille. Koko kaupungin kattava ohjelma on räätälöity palvelemaan Haminan tarpeita. Tavoitteena on vahvistaa Meidän Hamina-henkeä ja osallistaa kaikki mukaan vastaamaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

Opetusvierailujen lisäksi säätiö on aktiivisesti mukana Haminan ehkäisevässä päihdetyössä osana Nuoret ja päihteet- ohjausryhmää ja koordinoi elokuussa 7-8-luokkalaisille toteutettavaa kokemusoppimiseen pohjautuvaa Camera obscuraa. Yhteistyö Koulutus Elämään säätiön kanssa tulee siis monialaisesti Haminan lasten ja nuorten hyvinvointia.

Terveyskasvatusohjelman aikana myös opettajat ja muut aikuiset perehdytetään toimintamalliin. Huoltajat pidetään mukana kokonaisuudessa kertomalla nuorten päihdemyönteisyyden ja -käytön vähentämisen sekä hyvinvoinnin tavoitteiden esiin nostamisesta. Toiminnan tavoitteena on siis tukea kokonaisvaltaisesti lapsia ja nuoria, sekä opettajia ja huoltajia kasvatustehtävissään.

Pedagogisessa lähestymistavassa huomioidaan aina ryhmän ikä ja vuosittain etenevät oppitunnit muodostavat koko peruskoulupolun kestävän opintokokonaisuuden. Toistuvuuden kautta saadaan rakennettua luottamuksellista suhdetta lapsiin ja sitä kautta voidaan puhua vaikeistakin asioista turvallisessa, positiivisessa ilmapiirissä.

Oppituntien tavoitteena on oppia oman kehon toiminnasta ja sen kautta opettaa lapsia tekemään hyviä valintoja oman terveyden näkökulmasta. Erityisesti päihteisiin liittyvässä opetuksessa on tavoitteena vaikuttaa päihdekokeilujen aloitusikään, koska tällä hetkellä kokeilut aikaistuvat.

Kuvassa on menossa 2. luokan tunti, jonka aiheena on ”Aivot”.
Kuvassa on menossa 2. luokan tunti, jonka aiheena on ”Aivot”.

  Koulutus Elämään -Studio pystytetään päiväkotien ja koulujen omiin tiloihin. Opetuksessa hyödynnetään iPadeja ja se tapahtuu erityiskoulutuksen saaneiden ammattilaisten johdolla. Vaihtoehtoisesti tunnit ja/tai huoltajaillat voidaan toteuttaa etäopetuksella, jos syksyllä tilanne sitä edellyttää. Toiminnan aikana kerätään palautetta kaikilta opettajilta sekä 4. ja 6. luokkalaisilta. Palautteen koonti käydään läpi koulujen ja kaupungin kanssa.

Päiväkotien, esikoulujen ja koulujen opetuksen sekä huoltajailtojen lisäksi syksyllä 2020 käynnistetään vanhempainryhmiä, joihin voi osallistua 5-10 perhettä/kurssi. Vertaisryhmässä jutellaan tavallisista arjen asioista ammattilaisen ohjauksessa. Teemat poimitaan perheiden hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Pin It on Pinterest

Share This