Haminan kaupungin nuorisopalvelut sekä koulutuspalvelut tekevät yhteistyötä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnan ryhmän kanssa. Siellä on nimettyinä Kati Rokka ja Sami Grönholm. Kun nuorten parissa liikkuvat poliisit ovat tuttuja, on nuorilla matalampi kynnys kysyä ja kertoa asioistaan.

Jenny Amperla kypärä päässä, Sami Grönholm ja Kati Rokka poliisin virka-asuissa.

Ketä me ollaan?

– Sami Grönholm ja Kati Rokka, vanhemmat konstaapelit Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnan ryhmästä. Aloitettiin noin 1,5 vuotta sitten tässä ryhmässä. Molemmilla on vuosien työura järjestyspoliisissa tällä samalla alueella. Alueemme on pääasiassa eteläinen kymenlaakso, johon kuuluu Pyhtää, Kotka, Hamina, Virolahti ja Miehikkälä.

Poliisin rooli kouluissa

– Yhteistyötä tehdään koulujen kanssa valistusten merkeissä, kun ongelmia ilmenee. Eli kouluihin menemme valistamaan ns. ongelma edellä. Kun jotain on käynyt, pidetään kohdennetulle porukalle valistusta ko. aiheesta. Säännöllistä valistamista ei pystytä tällä resurssilla tekemään. 

Usein poliisit käyvät koululla selvittämässä jotain ongelmaa eikä siitä välttämättä tule rikosilmoitusta. Kun rikosilmoitus tulee, on koulu niissä usein jossain roolissa ja silloin kouluun ollaan yhteydessä. Kouluilta tulee poliisille myös paljon konsultaatiosoittoja, kun jotain on tapahtunut, toimenpiteitä mietitään sitten yhdessä. 

– Näillä toimintamalleilla mennään hyvin pitkälti eteenpäin asia kerrallaan, toteutus jää meidän hoidettavaksi raamien puitteissa.

– Kiusaaminen on iso ja vakava asia ja tällä hetkellä yhteiskunnallisesti paljon esillä eikä ihan helposti ratkaistavissa. Koulut tekevät paljon toimia asian tiimoilta ja poliisi tulee aika usein kuvioon, kun kiusaaminen on jo käynnissä. Kiusaamisen ennaltaehkäisy on monen toimijan yhteistyötä, suuressa roolissa on koti ja kasvatus.

Yhteistyötä nuorisopalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa

– Nuorisopalveluiden kanssa ollaan myös yhteistyössä, käydään nuorisotiloissa ja eri tapahtumissa. Vaihdetaan tietoja ilmiöistä, joita nuorten kohdalla on.

Syksyllä nuorisopalveluille tulevan Wauto-jakson raportointi menee poliisille. He myös jalkautuvat nuorisotyön kanssa. Tulevaisuudessa yksi osa yhteistyötä tehdään myös mopo- ja pyörätupatoiminnan yhteydessä.

– Päiväkotiyhteistyö on meillä aika vähäistä. Poliisilaitoksella on erikseen henkilöt, jotka käyvät päiväkodeissa pyynnöstä mahdollisuuksien mukaan esittäytymässä.

Kati ja Sami ovat mukana monissa työryhmissä, joissa he pystyvät vaikuttamaan eri toimijoiden kanssa eri ilmiöihin sekä vaihtamaan tietoja, ideoita ja havaintoja.

Yksi moniammatillinen työ on Ankkuritoiminta, jossa pyritään nuoren rikoskierteen katkaisuun. Poliisille tulee rikosilmoitukset, joissa rikolliseen tekoon on syyllistynyt alle 15-vuotias. Sen ikäinen puhutetaan huoltajien ja sosiaalitoimen (Nuorten Matala tms.) läsnäollessa. 

– Olemme tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, jotka kuuluvat lastensuojelun piiriin, pyrimme yhden kosketuksen taktiikkaan. Tosin se ei aina onnistu.

– Selvitämme sellaisten henkilöiden tilanteita, joiden käyttäytymisen tai elämäntilanteen suhteen on herännyt erityinen huoli, joka vaatii lisäselvityksiä. Toimenpiteiden tarkoituksena on estää rikoksia ja käyttäytymisen kärjistymisiä. Toiminta edellyttää tiivistä yhteistyötä asian kannalta keskeisten viranomaisten, kuten terveydenhuollon ja rikosseuraamuslaitoksen, kanssa.

Paikallisessa ongelmanratkaisussa ratkaistaan turvallisuusongelmia (esim. kauppakeskuksessa tai jossain muussa paikassa, jossa ihmisiä kokoontuu) paikallisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

– Valvomme myös harvaan asuttuja alueita poliisilaitoksemme alueella ja ollaan näkyvillä.

Poliisi sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media kuuluu myös Katin ja Samin toimenkuvaan. Heillä on virkaprofiilit facebookissa, instagramissa ja snapchatissä. Näiden väylien kautta pyritään pitämään yhteyttä pääasiassa nuoriin, sekä myös nuorten vanhempiin ja pitämään kynnystä matalana yhteydenottoon.

Pin It on Pinterest

Share This