Head, Hands, Heart ja Health ovat kansainväliset 4H-arvot ja muodostavat samalla järjestön nimen. Suomeksi arvot ovat käännetty seuraavasti: Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi. 4H-nuorisotyön perusteena on kasvatusajattelu, jossa lapsi ja nuori oppii tekemällä. Nuoresta kasvaa aktiviinen, vastuullinen ja yritteliäs nuori, jolla on kestävät elämäntavat. Suomen 4H-liitto on kuuluu Suomen suurimpiin nuorisojärjestöihin ja kaikki 4H-yhdistykset toimivat liiton alaisuudessa. 4H-toiminta on aina poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Kaakonkulman 4H-yhdistys on toiminut vuodesta 1929 alkaen. Vuosien aikana yhdistyksen nimi ja toiminta-alueet ovat vaihtuneet. 1997 Vehkalahden 4H-yhdistys nimellä toimineen yhdistyksen toimialue laajeni Vehkalahden lisäksi Haminaan, Kotkaan ja Pyhtäälle. Samassa yhteydessä nimi muutettiin Etelä-Kymen 4H-yhdistykseksi. Vuonna 2008 Etelä-Kymen 4H-yhdistys purettiin ja Hamina siirtyi Kaakonkulman 4H-yhdistykselle, johon kuuluvat Haminan lisäksi Miehikkälä ja Virolahti.

Kaakonkulman 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaa 6 jäseninen hallitus. Hallituksessa on jäseniä jokaisesta toiminta-alueen kunnasta ja heidän lisäksi kokouksiin osallistuu kuntien edustajat. Yhdistyksellä on kokoaikainen toiminnanjohtaja Ulla Peltola, jonka työnantajana yhdistyksen hallitus toimii. Toiminnanjohtaja edustaa yhdistystä mm. Nuori yrittäjyys-työryhmässä.

Paikallista ja kansainvälistä toimintaa

Kaakonkulman 4H-yhdistys järjestää lapsille ja nuorille monenlaista toimintaa. 4H on myös mukana monissa tapahtumissa ja koulujen teemapäivissä, kuten Mee töihin -tapahtumassa (ensi vuonna Duunitreffit) ja 6-luokkalaisille järjestettävässä Selvä reitti-päihdetapahtumassa.

Paikallisen toiminnan lisäksi haminalaiset nuoret ja perheet voivat osallistua kansainväliseen toimintaan 4H:n kautta. Esimerkiksi 2017 haminalaisessa perheessä oli kolmen viikon ajan vieraana nuori USA:sta ja, 2010 haminalainen nuori oli IFYE-vaihdossa Itävallassa 1,5 kuukautta.

Heppakerholaiset kävelyllä metsätiellä. Yksi lapsista ohjaa ponia.
Heppakerholaiset harjoittelevat mm. hevosenkäsittelytaitoja.

Kerhoja, koulutusta ja kasvualusta nuorille yrittäjille

4H-kerhot ja nuori kerhon ohjaajana

4H-kerhot tuovat toimintaa lapsille ympäri kaupunkia. Kerhokautena 2020-2021 Haminassa toimii viisi monitoimikerhoa ja yksi heppakerho. Monitoimikerhoissa askarrellaan, leikitään, kokataan ja tehdään TOP-tehtäviä. Heppakerhossa kerholaiset voi suorittaa Suomen Ratsastajainliiton hevostaitomerkkejä. Kaikissa kerhoissa on aikuisohjaaja ja hänen lisäkseen voi olla nuoria koulutettuja apuohjaajia.

Metsäteemapäivät alakouluille

Keväisin Kaakonkulman 4H-yhdistys järjestää kaksi metsäteemapäivää Reitkallissa Anjan polulla. Metsäteemapäivissä on rastipisteillä ollut edustettuna 4H-yhdistysen lisäksi Mhy Kaakko, Suomen Metsäkeskus, Stora Enso, Metsä Group, Metsäkylän Metsästäjät ja Reitkallin Metsästysseura. Päivän aikana alakoululaiset kiertävät polun pisteitä ja suorittavat erilaisia tehtäviä. Matkakustannukset teemapäiville on saatu Suomen Metsäsäätiöltä.

Ruokakoulu

Kesäkuulle 2020 oli suunniteltu yhdessä Haminan nuorisopalveluiden kanssa Pappilansalmen koululle Ruokakoulu. Se oli 8-12 -vuotiaille suunnattu päiväleiri. Ruokakoulussa oli tarkoituksena opetella aamiaisen, lounaan ja välipalan valmistamista sekä oppia liikunnan ja terveellisten elämäntapojen vaikutuksista. Koronapandemian vuoksi Ruokakoulu jouduttiin tältä vuodelta perumaan.

Ajokortti työelämään ja 4H-yrittäjät

Pappilansalmen yläkoulun 9-luokan Yrittäjyyskasvatus-ryhmälle on pidetty Ajokortti työelämään -kursseja. Kurssit sisälsivät kahdeksan oppituntia, joiden aikana opeteltiin muun muassa työhakemusten ja ansioluettelon tekemistä, työhaastattelussa olemista, työelämän pelisääntöjä ja asiakaspalvelutyössä toimimista. Kurssin aikana ryhmäläiset saivat alkuvalmiudet työelämässä toimimiseen. Kurssille on saatu rahallista tukea Kymenseudun Osuuspankilta Osuuspankkien keskusliiton yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Haminassa on vuonna 2020 toiminut yhdeksän aktiivista 4H-yrittäjää eri toimialoilla. 4H-yrittäjät käyvät kurssin tai saavat henkilökohtaisen perehdytyksen, jonka avulla 13-28-vuotias nuori voi perustaa yrityksen turvallisesti ja ohjatusti. Nuori saa yhdistykseltä koulutuksen lisäksi apua yritysohjaajan hankkimiseen. Haminan kaupunki tuki 300 € yrityssetelillä uusia 4H-yrittäjiä sekä yrityksensä toimintaa ja palvelua selvästi kehittänyttä nuorta.

Reilu Teko -lannoitesäkkien keräys on hyvä tapa työllistää paikallisia nuoria ja osallistua paikallisen 4H-yhdistyksen toimintaan. Säkkien kierrättäminen on samalla oivallinen tapa osallistua ympäristötalkoisiin. Haminassa keräys järjestetään vuosittain Kannusjärvellä 1.6.-15.7. välisenä aikana. Nuoret huolehtivat keräyspisteistä ja monelle se onkin ensimmäinen kesätyö.

Osaava kerhonohjaaja -koulutus nuorisoyhdistyksille

Tulevissa suunnitelmissa on Osaava kerhonohjaaja-koulutus Haminan nuorisoyhdistyksille. Koulutus lisää seurojen valmiutta erilaisten kerhojen järjestämiseen ja sen kautta laajentaa Haminan mallia, jonka tavoitteena on tarjota haminalaisille lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa.

Pin It on Pinterest

Share This