Helmikuun alusta YES Kotka-Hamina siirtyi osaksi valtakunnallista Nuori yrittäjyys aluetoimijaverkostoa. Nuori yrittäjyys aluetoimistoja on tällä hetkellä Suomessa kuusi, joista yksi Etelä-Kymenlaaksossa, palvellen alueen kouluja ja oppilaitoksia yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Yrittäjyyskasvatusta Haminan kouluilla ja varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyössä Cursorin projektipäällikkö Maarit Koverolan kanssa, jonka toimialaa on erityisesti yrittäjyyskasvatus ja Nuori yrittäjyys aluetoiminnan koordinoiminen Etelä-Kymenlaaksossa sekä yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen seudullisella ja kansallisella tasolla. Nuori yrittäjyys tarjoaa yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen käytännönläheistä, tekemällä ja kokemalla oppimiseen perustuvia opetusohjelmia varhaiskasvatukseen, perus- ja toiselle asteelle sekä korkea-asteelle.

Varsin suosittuja kouluissa ja oppilaitoksissa ovat Vuosi yrittäjänä-ohjelma, eri pituiset yrittäjyys- ja innovaatio -leirit sekä Pikkuyrittäjät-ohjelma. Uutena syksyllä lanseerataan varhaiskasvatuksen ohjelma ”Meidän perheemme” jonka tarkoituksena on tutustuttaa pienet oppijat erilaisiin perheisiin ja perheen ulkopuolella tehtäviin töihin, sekä tarpeiden ja toiveiden välisiin eroihin.  Tähän liittyen tullaan järjestämään Haminan, Kotkan ja Pyhtään varhaiskasvatuksen johdolle ja kasvattajille koulutusta elo- ja syyskuussa ja samalla pilotoidaan uutta yrittäjyyskasvatuksen mallia alueella, kertoo Maarit.

NY Alumnit Mira, Santeri, Anni ja Ida toimivat tapahtumissa erilaisissa tehtävissä ja töissä

Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksessa

Johanna Oleander ja Paula Melartin Haminan varhaiskasvatuksesta pohtivat, mitä yrittäjyyskasvatus on varhaiskasvatuksessa ja, miten sitä toteutetaan Haminassa pienten lasten kohdalla.

Yrityksen, erehdyksen, onnistumisen ja oivalluksen kokemus ylläpitää ja vahvistaa lapsessa oppimiseniloa. Lapsia kannustetaan omatoimisuuteen, sinnikkyyteen ja olemaan lannistumatta epäonnistumisista sekä keksimään ratkaisuja eri tilanteissa.

Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä kannustetaan oma-aloitteisuuteen. Osallistumisen ja vaikuttamisen kautta lasten käsitys itsestään kehittyy, itseluottamus kasvaa ja yhteisössä tarvittavat sosiaaliset taidot muovautuvat. Näitä edellä mainittuja asioita toteutetaan Haminan varhaiskasvatuksessa jokaiselle yksikölle ja lapsiryhmälle sopivalla tavalla.

24h-innovaatioleirin tuotoksia syksyltä 2019

Yrittäjyyskasvatus Haminassa

Yrittäjyyskasvatus on mahdollisuuksien havainnoinnin ja hahmottamisen harjoittelua ja niihin tarttumista eli oman jutun etsimistä ja löytämistä. Yrittäjyyskasvatus on aloitteellisuutta, luovuutta, tavoitteellisuutta, omien vahvuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä, vastuun kantamista, rohkeutta, päätöksentekokykyä, epävarmuuden ja pettymysten sietoa sekä kykyä ymmärtää taloutta.

Yrittäjyyskasvatus on osa eri kouluasteiden opetussuunnitelmien sisällöistä, jota voi toteuttaa monialaisena oppimiskokonaisuutena. Sitä tehdessä täyttyy myös muita laaja-alaisia tavoitteita. Yrittäjyys on toiminnallista sekä luovaa ja näin vastapainoa perinteiselle oppimiselle.

– Yrittäjyyskasvatus on ensisijaisesti oppilaan yrittäjämäisen asenteen kasvamista ja löytymistä alkaen 1. luokalta. Omista vahvuuksista lähdetään liikkeelle ja siirrytään kaveritaitoihin. Ja vähitellen opitaan talousasioita, tutustutaan yrittämiseen. Unelmoidaan, ideoidaan ja luodaan yhdessä ja uskalletaan yrittää ja kannetaan vastuuta, onnistutaan sekä opitaan erehdyksistä, kertoo Pappilansalmen koulun Anne Jaakkola. Anne opettaa yläkoulun yrittäjyysvalinnaista ja on luokanopettajana 3. luokalla.

Annen suunnitelmissa on kokeilla nykyisen luokkansa kanssa Pikku Yrittäjät-ohjelmaa. – Haaveeni olisi, että kaikki Haminan 4.-5.lk tekisivät Pikku Yrittäjät -ohjelman. Silloin loppuhuipennuksena olisi koko kaupungin yhteinen Pikku Yrittäjät -tapahtuma esim. liikuntahallilla.

Myös lukiolla yrittäjyyskasvatus on mukana monesti oppitunneilla, vaikka sitä ei varsinaisesti nimetä. Se näkyy myös teemapäivissä, tapahtumissa sekä entisten opiskelijoiden ja eri ammattialojen vierailuina. Haminan lukio järjestää vuosittain Kotkan ja Karhulan lukioiden kanssa yhteisiä NY24h-leirejä.

 – Se voi avata uudenlaisia ovia opiskelijoille, auttaa heitä löytää vahvuuksiaan ja tarjota toisenlaista, käytännönläheistä toimintaa siitä kiinnostuneille, myös eri tavalla oppiville, toteaa lukion opettaja Minna Hartikainen.

Semifinaalissa palkitut NY-yrittäjät Pasaatissa

Vehkalahden koulun yhdeksäsluokkalainen Saana Kuukka suosittelee yrittäjyyden valitsemista kaikille, joilla siihen on mahdollisuus. Siinä oppii monipuolisesti tosi erilaisia taitoja, joita varmasti tarvitsee. Pääsee myös kokeilemaan, että voisiko joskus toimia yrittäjänä sekä oppii yrittäjyyden merkityksen. – Ja vaikka ei haluis yrittäjä olla, nii just sitä yrittäjämäistä asennetta tarvii varmast jokainen! Saana toteaa.

Pin It on Pinterest

Share This