Haminan kaupungin kuntalisä yrityksille

Kuntalisä on Haminan kaupungin yrittäjälle maksama lisätuki palkkauskustannuksiin.

Kuntalisä on tarkoitettu haminalaisille yrityksille. Kuntalisää voi hakea ei-haminalainen yritys, jos yrityksen toimipaikka ja työllistettävän työtila sijaitsevat Haminassa.

Työllistämisen kuntalisä myönnetään yritykselle, joka työllistää haminalaisen työttömän jommasta kummasta kohderyhmästä
• pitkäaikaistyötön
• alle 30 -vuotias nuori, joka on ollut työttömänä vähintään 6 kuukautta.

Kuntalisää voi saada myös, kun työllistää työttömän työnhakijan oppisopimuksella.

Kuntalisä on sidottu TE-toimiston palkkatukípäätökseen.

Kuntalisän maksimimäärä on 350€/kk ja sitä myönnetään enintään 6 kuukaudeksi. Oppisopi-muskoulutukseen kuntalisää voi saada 12 kuukauden ajan.
Yhdessä muiden tukien kanssa kuntalisä voi kattaa enintään 50% palkkauskustannuksista. Sen hyöty yrittäjälle voi olla jopa 20% palkkauskuluista.
Kuntalisä kuuluu de minimis -ehdoin myönnettäviin tukiin.

Kuntalisää haetaan kirjallisesti ja hakemuksia voi jättää jatkuvasti.
Jälkikäteen haettaessa kuntalisähakemus on jätettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Kuntalisän hakulomake ja ohjeet

Kuntalisän palkkaselvityslomake.

Esimerkkejä kansallisista de minimistukiohjelmista

 

Haminan kaupungin kuntalisä yhdistyksille

Kuntalisä on Haminan kaupungin maksama lisätuki palkkauskustannuksiin.

Työllistämisen kuntalisä myönnetään avustuksena Haminan seudun yhdistykselle, joka työllistää haminalaisen työttömän jostakin seuraavasta kohderyhmästä
• vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saanut
• pitkäaikaistyötön
• alle 30 -vuotias
• vajaakuntoinen

Kuntalisä on sidottu TE-toimiston palkkatukípäätökseen.

Kuntalisää voi hakea:
• palkkatukijakson ajalle
• välittömästi palkkatukijakson jälkeen solmittavaan työsuhtee-seen.

Kuntalisän on maksimissaan 500€/kk ja sitä myönnetään enintään 12 kuukaudeksi yhtä työllistettyä kohden.
Yhdessä muiden tukien kanssa kuntalisä ei voi ylittää palkkauskustannuksia.

Kuntalisää haetaan kirjallisesti ja hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Mahdollista hakea 1.10.2019 jälkeen alkaviin työsuhteisiin.
Jälkikäteen haettaessa kuntalisähakemus on jätettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Kuntalisää on mahdollista hakea myös yhteistyössä useamman yhdistyksen kesken.

Kuntalisän määrä on todellisten kokonaispalkkauskulujen ja palkkatuen välinen erotus, kuitenkin enintään 500 € kuukaudessa. Sitä voidaan myöntää enintään kahdeksitoista kuukaudeksi yhtä työllistettyä kohden.

Kuntalisä yhdistyksille esite

Kuntalisä yhdistykselle ohjeet

HakulomakeKuntalisäyhdistyksille

Palkkaselvitys yhdistyksille

Lisätietoa:
työllisyyskoordinaattori
Kristiina Puska
040 199 1584
kristiina.puska(a)hamina.fi

Pin It on Pinterest

Share This