Haminan kaupungin kesätöiden hakuaika on päättynyt. Hakuaika oli 24.1.-20.2.2022. Kaikille hakeneille ilmoitettiin valinnan tulos 31.3.2022 mennessä. Jollet saanut 31.3.2022 mennessä mitään tietoa omasta tilanteestasi hakuprosessissa, ota yhteyttä työllisyysyksikköön tiina.niinisaari@hamina.fi tai kristiina.puska@hamina.fi.

Haminan kaupunki palkkaa kesätöihin vuonna 2022 noin 150 nuorta. Kesätöihin palkataan vuosina 1997–2005 syntyneitä haminalaisia nuoria.

Kesätyöt ovat pääsääntöisesti kahden-neljän viikon mittaisia jaksoja. Kuukausipalkka on 1157,74 €/kk.

Valinnat tehdään haastattelujen perusteella, arvonnalla sekä osa sosiaalisin perustein. Haastattelut järjestetään vallitseva koronatilanne huomioiden.

Valinnoissa noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • kotipaikka Hamina
  • ikä 17 – 25 vuotta (syntymävuosi 1997 – 2005)
  • sama nuori voi päästä kaupungin kesätöihin enintään kolmena vuotena; jokaisella nuorella on kuitenkin oikeus päästä vähintään kerran kaupungin kesätöihin
  • valittava ei saa olla työttömyysturvan piirissä
  • ensisijalla ovat henkilöt, jotka eivät aikaisemmin ole olleet nuorten kesätöissä

Pääset täyttämään kesätyöhakemuksen  tästä

Ekamissa opiskelevat nuoret

Ekamissa opiskeleville nuorille voidaan tehdä oppisopimus Haminan kaupungin kesätyöjakson ajaksi.

Ehtona sopimuksen solmimiselle on, että työtehtävät saadaan linkitettyä jollain tavalla nuoren opintoihin. 1. vuoden opiskelijoilla oppimistavoitteena voi olla myös seuraavia tavoitteita: ammattiin ja/tai työelämään tutustuminen ja työyhteisössä toimiminen.

Kun työtehtävät liittyvät suoraan opiskeltavaan ammattiin, nuoret saavat kesän aikana kerrytettyä opintoihin liittyvää työssäoppimisaikaa ja voivat ehkä jopa tehdä näytön ja näytön osasia, jos työpaikalla näin sovitaan.

Lisätietoja oppisopimuksesta saa projektipäällikkö Sari Pietiläiseltä puh. p. 040 526 5683

sari.pietilainen@ekami.fi

OHJEITA KESÄTÖIHIN VALITUILLE

Allekirjoitettuasi työsopimuksen, näet sopimukselta esimiehen/yhteyshenkilön yhteystiedot. Ole häneen yhteydessä ennen työn alkamista (edellisellä viikolla), niin saat tietää missä ja monelta sinun tulee olla ensimmäisenä työpäivänä.

Muista toimittaa verokortti töiden alettua esimiehelle.

Katso tästä kesätyöntekijän tietopaketti.

Katso tästä kesätyöinfo Haminan kesän 2022 tapahtumista.

Lisätietoa kaupungin kesätoistä voit kysellä

HAETTAVANA OLIVAT PAIKAT 

 

Luontosomettaja (4 kpl)

Liikuntapalveluiden kesäsomettajan tehtävänkuvaan kuuluvat liikuntapaikkojen ja luontoympäristön kuvaaminen ja sosiaaliseen mediaan päivittäminen.
Haettavat jaksot sijoittuvat touko-elokuulle.

Kesäsomettaja/viestintäapulainen Ohjaamoon (4 kpl)

Ohjaamon kesäsomettajan tehtävänkuvaan kuuluvat sosiaalisen median sisällöntuotanto sekä monipuoliset tehtävät viestinnän parissa.
Haettavana olevat jaksot sijoittuvat toukokuulle ja kesäkuulle.

Kirvesmiehen apulainen (2 kpl)

Kirvesmiehen apuna toimiminen eri korjaus/maalaustehtävissä sekä sisäisissä muutoissa avustaminen. Paikkaan haetaan rakennusalan opiskelijaa.
Haettavat jaksot sijoittuvat kesä- ja heinäkuulle.

Siivooja puhtauspalveluihin (8 kpl)

Tehtävinä erilaiset siivouksen aputyöt sekä perussiivous (sis. ikkunoiden ja kalusteiden pesua, tavaroiden/kalusteiden siirtoa jne.
Haettavana olevat jaksto sijoittuu ajalle kesä- ja heinäkuulle

Laitoshuoltaja puhtauspalveluihin (2 kpl)

Erilaiset siivoustehtävät sairaalalla ja hoivakodeissa kesä- ja heinäkuussa.

Laitosmiehen apulainen sairaalalle (4 kpl)

Piha-alueiden siistinä pitäminen, esim. nurmialueet, asfalttialueet, roskien poistaminen jne.
Jätehuolto/ roskapussien kantaminen jätepisteeseen.
Haettavana olevat jaksot sijoittuvat touko-elokuulle.

Ohjaaja nuorisopalveluihin (4 kpl)

Ohjaaja vastaa mm. ohjelman toteuttamisesta, joten työ edellyttää ohjaustaitoja. Vaaditaan lähtökohtaisesti 18 vuoden ikä.
Haettavana oleva jakso sijoittuu kesäkuulle.

Liikuntapaikkojen hoitaja jäähallille (8 kpl)

Jäähallin- ja ulkoalueiden hoitoa mukaan lukien Ruissalon lähiliikunta ja tekonurmen ympäristö. Osaan tehtävistä haetaan henkilöä jolla on ajokortti, että voi ajaa työssä tarvittavia koneita.
Haettavana olevat jaksot sijoittuvat touko-elokuulle.

Liikuntapaikkojen hoitaja ulkoliikuntapaikoille (8 kpl)

Ulkoliikuntapaikkojen hoitamisen avustavat työt, mm. urheilu- ja pallokenttien hoito ja rajojen piirtäminen, nurmikonleikkuu, ulkoilureittien ja kenttien ympäristön raivaus. Osaan tehtävistä haetaan henkilöä jolla on ajokortti, että voi ajaa työssä tarvittavia koneita.
Haettavana olevat jaksot sijoittuvat touko-elokuulle.

Infotyöntekijä  kaupungin infopisteisiin (6 kpl)
Ajalle 6.6.-13.8.2022.

Tehtäviin kuuluvat mm. kaupungin infopisteiden avoinna pito, matkamuistotuotteiden myynti, matkailijoiden neuvonta ja esitteiden jako, somekanavien päivitys. Kielitaito ja hyvä paikallistuntemus on eduksi. Työ sisältää myös viikonlopputyötä. Työpiste saattaa vaihdella.

Haettavana olevat jaksot ovat 6.6.-3.7., 27.6.-24.7. ja 18.7.-13.8.

Viestintäavustaja viestintään (2 kpl)
Ajalle 6.6.-31.7.2022.

Tehtäviin kuuluvat mm. kaupungin verkkosivujen, mobiilisovelluksen ja somekanavien sisällöntuotanto ja päivitys, viestinnän erilaiset avustavat tehtävät, tarvittaessa infotyöntekijöiden sijaistus. Kielitaito ja hyvä paikallistuntemus on eduksi. Työ saattaa sisältää myös viikonlopputyötä.
Haettavana olevat jaksot ovat 6.6. – 3.7. ja 5.7. – 31.7.

Museovalvoja (12 kpl)

Haminan kaupungin museot: kaupunginmuseo, Kauppiaantalomuseo ja Vehkalahden kotiseutumuseo
Kesätyö museoissa liittyy näyttelyiden avoinna pitoon. Tehtäviin kuuluvat asiakaspalvelu, lipunmyynti, näyttelyvalvonta, siivous- ja järjestelytehtäviä. Työ on sisällöltään samanlaista kaikissa museoissa, työtehtäviä voi olla ajankohdasta riippuen myös vaihtelevasti eri museoissa Työ sisältää myös viikonlopputyötä. Toiveena on 18 vuoden ikä.
Haettavana olevat jaksot sijoittuvat kesä-elokuulle.

Tapahtuma- ja näyttelyavustaja tapahtumatuotantoon (34 kpl)

Tapahtuma-avustaja Hamina Tattoo 27.6.-24.7.2022, ajokortti eduksi, 4 paikkaa.
Näyttelyvalvoja/tapahtuma-avustaja Raatihuoneen näyttely 6.6.-13.8.2022, 18 paikkaa.
Näyttelyvalvoja/tapahtuma-avustaja Tanelinkulman näyttely 27.6.-13.8.2022, 12 paikkaa.
Kesätyöntekijät voidaan tarvittaessa siirtää työpisteiltä toiseen.

Tapahtuma- ja näyttelyavustaja kulttuuripalveluihin (10 kpl)

Näyttelyvalvojan ja näyttelyoppaan tehtäviä eri näyttelykokonaisuuksissa sekä avustavia tehtäviä kesätapahtumissa ja tapahtumatyössä.

Päiväkotiapulainen (28 kpl)

Kesätyöhön päiväkodissa kuuluu toimiminen lapsiryhmissä kasvattajien apuna, lasten kanssa leikkiminen, pelaaminen ja ulkoilu. Lisäksi erilaiset pienet käytännön tehtävät päiväkotikohtaisesti kuten, päiväkodin vaatehuoltoon ja päivittäiseen siistimiseen liittyvät tehtävät.
Haettavana olevat jaksot sijoittuvat touko-elokuulle.

Sähkömiehen apulainen (2 kpl)

Työtehtäviin kuuluu sähkömiehen apuna toimiminen.
Paikkaan haetaan sähköoalan opiskelevaa.
Haettavana olevat jaksot sijoittuvat kesä- ja heinäkuulle.

Puistotyöntekijä (30 kpl)

Viheralueiden töihin kuuluu viheralueiden hoito- ja puhtaanapitotyöt (mm. puistot, tori, uimarannat, leikkipaikat, matonpesupaikat) ja liikennealueiden ja kiinteistöjen hoito- ja puhtaanapitotyöt. Päivittäin puhtaanapitokierros, kesäkukkien hoitoa, uimarantojen siivousta, viherryhmien kitkemistä, nurmialueiden hoitoa (leikkausta), puiden hoitoa (tyvi -/runko) versojen poistoa. Osaan tehtävistä haetaan henkilöä, jolla on ajokortti, että voi tarvittaessa ajaa työssä tarvittavia koneita.
Haettavana olevat jaksot sijoittuvat touko-syyskuulle.

Toimistoapulainen (1kpl)

Kesäkuulle.

Museoapulainen (12)
Haminan kaupunginmuseo, Kauppiaantalomuseo, Vehkalahden kotiseutumuseo.
Tehtäviin kuuluu museoiden aukipito, asiakaspalvelu, pääsylippujen ja museokaupan tuotteiden myynti sekä siivoustehtäviä, kotiseutumuseolla lisäksi piha-alueen ja lampaiden hoitoa, pieniä käsitöitä. Vaatimuksena 18 vuoden ikä. Tehtävät ajoittuvat kesä- elokuulle.

Keittiöapulainen terveysaseman keittiölle (2 kpl)

Vaatimuksena alan opislelija jolla on hyvgieniapassi, 27.6.-7.8.2022, 2 kpl  3 viikon jaksoja.

Kirjastoapulainen (3 kpl)

Ruissalon kirjastoon 1 kpl toukokuulle.
Haminan pääkirjasto 4 kpl kesä- ja heinäkuulle.

Liikennealueiden hoitaja (3 kpl)
Kesä-elokuulle

 

Nuorten kesätyöt jakautuivat kesällä 2021 seuraavasti:

KESÄTYÖT 15-19 -vuotiaille
Kesätyöseteli

KESÄTYÖT 17-25 -vuotiaille
Kaupungin kesätyöt

KESÄYRITTÄJYYS (4H / NY) 13-28 -vuotiaille
Yritysseteli

 

Lisätietoa kesätöistä yleiseti löydät täältä Kesäduunari

 

Pin It on Pinterest

Share This