Vammaisneuvoston tehtävänä on:

1) edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa;

2) vaikuttaa kaupungin eri toimintojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta;

3) antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille kuntalain 28 §:ssä tarkoitetuista vammaisiin henkilöihin vaikuttavista asioista;

4) tehdä aloitteita ja esityksiä tehtäviinsä kuuluvissa asioissa kaupungin viranomaisille;

5) edistää tiedottamista vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa;

6) vaikuttaa siihen, että kaupunki kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös vammaisille henkilöille;

7) edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa;

8) valmistelee vuosittain talousarvion ja toimintasuunnitelman kaupungin talousyksikön määräämällä tavalla ja aikataulussa;

9) antaa toiminnastaan vuosittain toimintakertomuksen.

Vammaisneuvoston jäsenet:

Grandell Roger, Haminan Mielenterveysyhdistys Hami ry
Hildén Merja, Haminan Seudun Reumayhdistys ry
Kaipiainen Hannu, Haminan Seudun ERKAT ry
Kataikko Johanna, Etelä-Kymen Epilepsiayhdistys ry
Ruokonen Markku, Haminan Kuulo ry
Sara-Aho Päivi, Etelä-Kymen Parkinsonyhdistys ry
Siro Niilo, Kaakkois-Kymen Diabetesyhdistys ry
Vitikainen Esa (vammaisneuvoston puheenjohtaja), Kymenlaakson AVH-yhdistys ry., Haminan kerho

kaupunginhallituksen edustaja
kaupunkikehitysvaliokunnan edustaja
hyvinvointivaliokunnan edustaja

Vammaisneuvoston sihteerinä toimii osallisuus- ja liikuntakoordinaattori Kirsi Forsell.

Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajalla on oikeus osallistua vammaisneuvoston kokouksiin.

Vammaisneuvoston pöytäkirjat

Vammaisneuvosto pöytäkirja 28.1.2021

Vammaisneuvoston pöytäkirja 01.12.2020

Vammaisneuvoston pöytäkirja 20.1.2020

Vammaisneuvoston pöytäkirja 14.11.2019

Vammaisneuvoston pöytäkirja 3.9.2019

Vammaisneuvoston pöytäkirja 13.5.2019

Vammaisneuvoston pöytäkirja 4.3.2019

Pin It on Pinterest

Share This