Vammaisneuvoston tehtävänä on:

1) edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa;

2) vaikuttaa kaupungin eri toimintojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta;

3) antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille kuntalain 28 §:ssä tarkoitetuista vammaisiin henkilöihin vaikuttavista asioista;

4) tehdä aloitteita ja esityksiä tehtäviinsä kuuluvissa asioissa kaupungin viranomaisille;

5) edistää tiedottamista vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa;

6) vaikuttaa siihen, että kaupunki kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös vammaisille henkilöille;

7) edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa;

8) valmistelee vuosittain talousarvion ja toimintasuunnitelman kaupungin talousyksikön määräämällä tavalla ja aikataulussa;

9) antaa toiminnastaan vuosittain toimintakertomuksen.

Vammaisneuvoston jäsenet:

Grandell Roger, Haminan Mielenterveysyhdistys Hami ry
Hildén Merja, Haminan Seudun Reumayhdistys ry
Kaipiainen Hannu, Haminan Seudun ERKAT ry
Kataikko Johanna, Etelä-Kymen Epilepsiayhdistys ry
Ruokonen Markku, Haminan Kuulo ry
Sara-Aho Päivi, Etelä-Kymen Parkinsonyhdistys ry
Siro Niilo, Kaakkois-Kymen Diabetesyhdistys ry
Vitikainen Esa (vammaisneuvoston puheenjohtaja), Kymenlaakson AVH-yhdistys ry., Haminan kerho

Hämäläinen Pentti, kaupunginhallituksen edustaja
Enamo-Posti Ulla, kaupunkikehitysvaliokunnan edustaja
Jokela Pasi, hyvinvointivaliokunnan edustaja

Vammaisneuvoston sihteerinä toimii osallisuus- ja liikuntakoordinaattori Kirsi Forsell.

Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajalla on oikeus osallistua vammaisneuvoston kokouksiin.

Vammaisneuvoston pöytäkirjat:

Vammaisneuvoston pöytäkirja 20.1.2020

Vammaisneuvoston pöytäkirja 14.11.2019

Vammaisneuvoston pöytäkirja 3.9.2019

Vammaisneuvoston pöytäkirja 13.5.2019

Vammaisneuvoston pöytäkirja 4.3.2019

Pin It on Pinterest

Share This