Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Tarkastuslautakunnan kokouspäivät vuonna 2021:

28.1., 18.2., 31.3., 15.4., 19.5.

 

Jäsen Varajäsen
Pj. Sanna Vapalahti         (30.6.2019 saakka) Riina Vartiainen
Pj. Eeva Rautamaa         (1.7.2019 alkaen) Riina Vartiainen
Vpj. Antti Pakkanen Milja Ahola
Jouni Airaksinen Timo Sakki
Kaarina Liljander Ulla-Maija Virtanen
Pekka Wilska Sakari Saksa
Anna Mäkelä Teuvo Remes
Pekka Autio Aarni Ahtola

Pin It on Pinterest

Share This