Kilpailukykyvaliokunnan tehtävänä on mm. edistää kaupungin elinvoimaa, vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä. Vastata työelämäosallisuutta ja työllistymistä edistävistä toimista, maankäytön suunnittelusta ja asema- ja yleiskaavoituksen valmistelusta, kaupungin maa- ja vesialueista, kartasto- ja mittaustoiminnasta, kiinteistörekisterin pitämisestä, joukkoliikenteen järjestämisestä, maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetyistä tehtävistä, asumisen kehittämisestä, matkailu -ja markkinointipalveluista sekä museoista.

Kilpailukykyvaliokunnan kokoukset vuonna 2021:

28.1., 11.3., 22.4., 6.5., 26.8., 7.10., 2.12.

Jäsen Varajäsen
Pj. Kormu Jouni Porkka Auvo
Vpj. Rautamaa Eeva (1.8.2021 – 31.5.2023) Vapalahti Sanna
Hartikainen Veli-Matti Holopainen Risto
Hauhia Ritva Forsman Nuppu
Jaakkola Jani Palmgren Vesa
Kurvi Anne Hytönen Riitta
Lanki Tapio Siimes Esa
Takanen Anne Räsänen Anssi
Tykkä Kai Ceder Johanna

Eeva Rautamaa toimii kaupunkikehitysvaliokunnassa toimikauden alusta lähtien 31.5.2023 saakka ja Tuija Vuoksiala 1.6.2023 lähtien kaupunkikehitysvaliokunnan toimikauden loppuun saakka.

Esittelijä:
Muutosjohtaja Simo Kaksonen

Kaupunginhallituksen edustaja:
Hannah Honkanen

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(@)valtuusto.hamina.fi

Pin It on Pinterest

Share This