Kuntavaalit 2021 Haminassa

Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Haminassa kaupunginvaltuustoon valitaan 43 valtuutettua.

Kuntavaalien 13.6.2021 ehdokkaat löydät täältä: Ehdokaslistojen yhdistelmä 2021

ENNAKKOÄÄNESTYS

Kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 26.5. – 8.6.2021 välisenä aikana.

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Haminassa on:

1) Haminan pääkirjasto, Rautatienkatu 8, 49400 HAMINA
 • 26.5. – 28.5.2021klo 9.00 – 20.00
 • 29.5. – 30.5.2021klo 10.00 – 16.00
 • 31.5. – 4.6.2021klo 9.00 – 20.00
 • 5.6. –  6.6.2021klo 10.00 – 16.00
 • 7.6. – 8.6.2021klo 9.00 – 20.00

Ensimmäinen tunti arkisin on varattu riskiryhmiin kuuluville.

2) äänestysbussi, jonka ajoreitti ja aikataulu ovat alla olevan mukaiset


29.5.2021

 • Mäntlahti, Pyötsaaren th klo 9.30 – 10.10, Museotien ja Pyötsaarentien risteys
 • Vilniemi, Seuratalo​​ klo 10.30 – 11.00, Seuratalontie 6, 49400 Hamina
 • Kirkkojärvi, Kirkkojärven koulu​ klo 11.15 – 11.35, Kirkkojärvi 347, 49400 Hamina
 • Myllykylä, Parkon kauppa​​​ klo 11.50 – 12.30, Myllykyläntie 154, 49630 Vehkajoki
 • Paijärvi, Kylänmäki 291, 49640 Paijärvi​​ klo 12.40 – 13.20
 • Onkamaa, Kotolan th (vanha kauppa) klo 13.45 – 14.30, Onkamaantie 1014, 49780 Onkamaa
 • Pyhältö, Sale​​​​ klo 15.00 – 16.00, Mäenpääntie 4, 49660 Pyhältö

30.5.2021

 • Ruissalo, Vehkalahtitalo​ klo 9.00 – 9.30, Ruissalontie 8, 49410 Poitsila
 • Neuvoton, Neuvottoman koulu ​​klo 10.00 – 10.30, Suntiontie 1, 49490 Neuvoton
 • Uusi-Summa, K-Market ​​klo 10.40 – 11.10, Siitosentie 42, 49420 Hamina
 • Reitkalli, Pekkolankuja 7​​​ klo 11.30 – 12.15, 49520 Reitkalli
 • Metsäkylä, VPK:n parkkipaikka ​​klo 12.30 – 13.15, Metsäkyläntie 390, 49540 Metsäkylä
 • Husula, Husulan koulu​​ klo 13.30 – 14.30, Töytärintie 20, 49510 Husula
 • Kannusjärvi, Kannusjärven koulu​​ klo 14.50 – 15.10, Keskikyläntie 233, 49570 Kannusjärvi
 • Kitula, Kitulan kioski​​ klo 15.20 – 16.00, Kitulantie 49, 49570 Kannusjärvi

LAITOSÄÄNESTYS

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Haminan kaupungin alueella sijaitsevissa laitoksissa ilmoitetaan kussakin erikseen.

Laitosäänestys toimitetaan Kellokallion palvelukeskuksessa, Saviniemen hoivakodissa, Saviniemen hoivaosastossa/osasto Suvanto, Haminan sairaalassa, Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskuksessa, Esperi Hoivakoti Kolmisoinnussa/osasto Hoivapuisto ja Hoivaranta, Esperi Hoivakoti Vehkahovissa, Mainiokoti Savilahdessa, Attendo Marskissa, Ravimäkiyhdistys ry:n Riimussa, Haminan varuskunnan terveysasemalla jaMyllykylän palvelukeskuksessa.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa mikä on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Samassa yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 1.6.2021 ennenklo 16.00 mennessä. Osoite: Keskusvaalilautakunta, PL 70, 49401 HAMINA, puh. 05 749 2500. Ilmoittautumislomakkeita on saatavissa myös kaupungintalon asiointipalvelusta (Puistokatu 2), johon myös lomakkeen voi palauttaa.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 26.5.–8.6.2021 sattuvana päivänä kello 9-20.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9-20 äänestysalueittain

Äänestysalueet

 1. Alakaupunki​, Pappilansalmen koulu, Torvensoittajankatu 2
 2. Husula​, Husulankoulu​, Töytärintie 20
 3. Kannusjärvi​, Kannusjärven koulu​, Keskikyläntie 233
 4. Keskikaupunki​, Haminan Liikuntahalli, Kaarlonkatu 3
 5. Metsäkylä​, Metsäkylän koulu​, Tönnösentie 10
 6. Neuvoton​, Neuvottoman koulu, Suntiontie 1
 7. Poitsila​, Poitsilan koulu​, Rastipolku 7
 8. Pyhältö​, Pyhällönkoulu​, Pyhällöntie 380
 9. Saviniemi​, Haminan pääkirjasto​, Rautatienkatu 8
 10. Summa​, Uuden-Summan koulu, Siitosentie 58
 11. Vilniemi​, Vilniemenurheilutalo​, Seurantalontie 6

Haminan kaupungin keskusvaalilautakunta
Haminassa 12.4.2021

Tietoja vaaleista saa esim. oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Lisätiedot:

 • Haminan kaupungin keskusvaalilautakunta, keskusvaalilautakunnan sihteeri, hallintojohtaja Maria Ovaska, p. 040 564 0206, maria.ovaska@hamina.fi
 • hallinnon asiantuntija Marja Hämäläinen, p. 040 199 1394, marja.hamalainen@hamina.fi

Pin It on Pinterest

Share This