Tältä sivulta löydät osan Haminan kaupungin tietosuojaselosteista, yhteystietoja sekä yleistä ohjeistusta. Päivitämme selosteita jatkuvasti.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat esim. nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen 

Huomaathan, että sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei kannata lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa.

Lähetä salattua sähköpostia kaupungin työntekijöille tästä >>>

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja potilaita koskevat tiedot ovat salassapidettäviä. Tietojärjestelmien käyttäjien käyttöoikeudet määritellään tehtävien ja vastuiden mukaisesti. Rekisterissä olevia tietoja saa käyttää vain asiakas- ja potilassuhteen hoitamiseen ja vain siinä laajuudessa kuin asian hoitaminen, työtehtävät ja vastuut edellyttävät.

Tietosuojapolitiikka

Tietosuojapolitiikka kuvaa tarkemmin Haminan kaupungin tietosuojan tavoitteet, periaatteet ja toteutuksen. Politiikassa on myös määritelty prosessit tietopyyntöihin ja poikkeamatilanteisiin. Haminan tietosuojapolitiikka_KH 21.5.2018

Tietosuojailmoitukset

Talouspalvelujen asiakasrekisteri

Talouspalvelujen asiakasrekisterissä ylläpidetään henkilötietoja laskutuksen ja maksatuksen järjestämiseksi. Rekisteriin kuuluvat henkilöt, joilla on asiakas- tai toimittajasuhde kaupunkiin.

Tietosuojaseloste talouspalvelujen asiakasrekisteri

Elinkeino- ja vetovoimapalvelujen asiakasrekisteri

Hamina Bastionin markkinointirekisteri

Hamina Bastionin myyjärekisteri

Haminan kaupungin museoiden tapahtumien myyjärekisteri

Hamina Tattoon myyjärekisteri

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste Visma InSchool Primus opiskelijahallintojärjestelmä

Tietosuojaseloste G Suite for Education perus- ja lukio-opetuksen sähköisen työskentely-ympäristön
henkilörekisteri

Tietosuojaseloste Haminan kansalaisopiston asiakasrekisteri Hellewi

Kiinteistöpalvelujen asiakasrekisteri

Tietosuojaselosta tallentava kameravalvonta

Liikuntapalvelujen asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste TIMMI tilanvarausjärjestelmä

Ympäristön ja rakentamisen valvonnan asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste Hamina Ympäristön ja rakentamisen valvonta

Hyvinvoinnin edistäminen

Tietosuojaseloste vapaaehtoistyö

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This