Selvitys asiakirjajulkisuuden toteutumisesta (Tiedonhallintalaki § 28 )

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista sekä asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti.
Haminan kaupunki muodostaa laissa mainitun tiedonhallintayksikön.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa kaupungin asiakkaille yleiskuvaus siitä, miten Haminan kaupungin asiarekisteri ja palvelujen tiedonhallinta ovat jäsentyneet. Lisäksi kuvauksen tavoitteena on auttaa asiakkaita kohdistamaan tietopyyntönsä oikealle viranomaiselle, sekä yksilöimään tietopyynnön sisältö julkisuuslain (621/1999) edellyttämällä tavalla.

Haminan kaupungin asiakirjajulkisuuskuvauksen löydät alla olevasta dokumentista

Asiakirjajulkisuuskuvaus Hamina

Lisätietoja asiakirjajulkisuuskuvauksesta sekä kaupungin tietopalvelusta saat Haminan kaupungin kirjaamosta.

Yhteystiedot

Puhelin: 05 749 2500

Sähköposti: kirjaamo@hamina.fi

Pin It on Pinterest

Share This