Asiakaspalvelupiste

Puistokatu 2, Hamina
kirjaamo(a)hamina.fi / etunimi.sukunimi(a)hamina.fi
Avoinna ma-pe klo 8.00 – 15.00
Kirjaamo/asiakirjatiedustelut p. 05 749 2500

Kirjaamo

Kirjaamo ottaa vastaan Haminan kaupungille osoitetut paperilla tai sähköisesti saapuvat asiakirjat; kirjaa, skannaa ja lähettää asiakirjat valmistelijoille pääsääntöisesti sähköisesti, mm. hakemukset, kuntalaisaloitteet, valitukset, muutoksenhaut, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastineet ja selvitykset, päätökset, anomukset, kuulutukset, vastaukset, kirjeet, tarjoukset, sopimukset ja paljon muita asiakirjoja.
Kirjaamosta kaupunkilaiset saavat tietoja vireillä olevista asioista, päätöksistä, sopimuksista, luottamushenkilöistä sekä asiakirjojen käsittelystä ja kulusta.

Kaikki pöytäkirjat ovat nähtävillä kotisivuillamme.

Hämäläinen Marja Hallinnon asiantuntija 040 199 1394
Nord-Pousi Peggy Asianhallintasihteeri 040 199 1430
Yläjääski Helena Johdon assistentti 040 199 1286

Arkisto:

Keskusarkiston tehtävänä on säilyttää eri toimintayksiköiden pysyvään tai pitkään säilytykseen lain mukaan määrätty asiakirjamateriaali.

Asiakirjojen julkisuutta ja käyttöä rajoittavat julkisuuslain, henkilötietolain ja erityislakien pykälät. Asiakirjojen käytössä noudatetaan yleisten asiakirjojen käsittelystä annettuja ohjeita. Asiakirjoja ei lainata yksityisille arkiston ulkopuolelle. Yleisimmät arkistopyynnöt ovat mm. neuvolakortit, rokotustiedot, koulutodistukset.

Asiakirjoista perittävät lunastus- ja lähetysmaksut 2018

Taru Arvilommi Palveluassistentti 040 199 1888

Pin It on Pinterest

Share This