Toiminta pohjautuu kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan (VASU), jonka pohjalta tehdään vuoropäiväkodin oma vuosisuunnitelma toimintakausittain. Vasu löytyy kaupungin nettisivuilta.

Tarjoamme laadukkaan varhaiskasvatuksen lisäksi lapselle virikkeellisen ympäristön, missä hän voi kasvaa ja oppia kokonaisvaltaisesti leikin avulla. Leikki on lapsen luontainen tapa oppia. Se on myös tutkimista, oivaltamista, kokeilemista sekä iloa ja seikkailua. Myös ikätasoinen liikuntakasvatus kuuluu arkeemme oleellisella tavalla. Meille on tärkeää, että lapsen jokainen päivä on turvallinen ja tarjoaa erilaisia elämyksiä sekä onnistumisen kokemuksia. Panostamme myönteiseen ja kannustavaan ilmapiiriin, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään.

Pin It on Pinterest

Share This