VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Varhaiskasvatus vahvalla tunnistautumisella

– päätökset
– tulotietojen ilmoittaminen
– siirtohaku

Sähköinen hakemus uusille perheille

Varhaiskasvatusta toteutetaan perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja esikouluissa sekä avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa.

Perhepäivähoito on hoitajan kotona tapahtuvaa varhaiskasvatusta pienessä lapsiryhmässä, johon kuuluu yleensä neljä lasta.

Päiväkodeissa toiminta on ryhmämuotoista. Lapsiryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon lasten ikä, sisarussuhteet, sekä hoidon ja tuen tarve. Päiväkodit ovat avoinna pääsääntöisesti klo 6.30 – 17.00. Vuoropäiväkodissa on ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa lapsille, jotka tarvitsevat sitä vanhempien työn tai opiskelun takia.

Esiopetus on perusopetuslain mukaista toimintaa. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi kunnallista varhaiskasvatusta, se järjestetään esikoulussa.

Avoimen varhaiskasvatuksen ryhmiä järjestetään Linnoituksen päiväkodilla. Lisäksi on perheille suunnattua toimintaa ja hoitopäiviä.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään
4 KUUKAUTTA ENNEN HOIDON TARVETTA. Äkillisessä tilanteessa työnsaannin tai opiskelun takia hoitopaikkaa tulee hakea vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon alkua.

Parhaiten huoltajien toiveiden mukainen hoitopaikka järjestyy alkusyksystä, mikäli varhaiskasvatushakemus on jätetty 4 kuukautta aiemmin. Muina aikoina hoitopaikkaa tarjotaan sieltä, missä paikkoja on vapaana. Jos lapsi ei saa huoltajien toivomaa hoitopaikkaa, voi siirtohaun laittaa voimaan. Siirtohaku on uudistettava vuosittain 30.4. mennessä, muuten se raukeaa.

Lapsen varhaiskasvatuspaikka tai – ryhmä voi hoitosuhteen aikana toiminnallisista syistä muuttua yhteisellä sopimuksella huoltajien kanssa.

 

Jos sinulla ei ole internet yhteyttä niin voit tarvittaessa pyytää hakemuslomakkeen Ulla-Maija Paanaselta p. 040 199 1405.
Hakemus palautetaan osoitteella: Haminan kaupunki/ Varhaiskasvatus, PL 70, 49401 Hamina.
Varhaiskasvatuspäätöksestä ilmoitetaan viimeistään kahta viikkoa ennen hoidon alkamista.

 

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS

Yhteydenotot mielellään sähköpostilla varhaiskasvatus(a)hamina.fi

Palveluohjaus puhelimitse
  • tiistai, keskiviikko ja torstai klo 12 – 13
  • muina aikoina soittopyynnöt vastaajaan tai tekstiviestillä
  • 040 778 2178
Venäjänkielinen palveluohjaus
  • torstaisin klo 8.15 – 10 tai jättämällä soittopyyntö
  • 050 478 3361
Englanninkielinen palveluohjaus
  • jättämällä soittopyyntö
  • 040 199 1610

 

TIEDOTE VARHAISKASVATUSLAIN MUUTOSTEN VAIKUTUKSISTA HOIDON LAAJUUTEEN 2017

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.7.2016 toteuttaa uuden varhaiskasvatuslain mukaiset rajaukset 1.8.2016 alkaen.
Laki takaa kaikille lapsille 20 tuntia viikossa kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

1) Oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen

Kun huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat päätoimisesti, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssä, lapsella on oikeus kokopäiväiseen hoitopaikkaan.

2) Oikeus enintään 20 tuntia viikossa järjestettävään varhaiskasvatukseen

Kun toinen tai molemmat huoltajista ovat kotona, lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on 20 tuntia viikossa. Tällaisia tilanteita ovat vanhempain- tai hoitovapaa, työtön työnhakija, eläke, vuorotteluvapaa, lomautus tai jos työ tai opiskelu ei ole kokopäiväistä.
Oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen jatkuu kaksi kuukautta huoltajan työttömyyden alkamisesta. Jos työllistyy, hoitopaikka osoitetaan välittömästi.

 

20 tunnin varhaiskasvatus voidaan järjestää joko osapäiväisesti tai osaviikkoisesti sopimuspäivin.

  • Osapäiväinen varhaiskasvatus järjestetään 4 tuntia aamu- tai iltapäivällä.
  • Osaviikkoinen varhaiskasvatus voidaan järjestää päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa 5 päivää kahdessa viikossa. Varhaiskasvatus määrittelee säännöllisen viikonpäivän ja ajan. Poikkeuksia tähän voidaan tehdä tilapäisesti vain perustelluista syistä esim. päiväkodin toiminnan järjestelyistä tai lapsen tuen tarpeesta johtuen.

 

Vaihtoehtona ovat myös avoimen varhaiskasvatuksen ryhmät Linnoituksen päiväkodilla. Tietoa kerhoryhmistä löydät TÄÄLTÄ.

3) Harkinnanvarainen oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen

Kun toinen tai molemmat huoltajista ovat kotona, oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen on mahdollista, mikäli se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai se on muutoin lapsen edun mukaista.

Laajempi tarve määritellään erikseen lapsen ja perheen tilanteen mukaan ja se on pääsääntöisesti enintään 30 tuntia viikossa klo 9 – 15. Laajempi oikeus myönnetään määräajaksi.
Laajemmasta varhaiskasvatuksen tarpeesta huoltajien tulee tehdä kirjallinen selvitys.
Huoltajien kanssa neuvotellaan kokopäiväisen varhaiskasvatuksen tarpeesta sekä syistä ja tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Mikäli käsitykset varhaiskasvatuksen tarpeen laajuudesta ovat erilaisia, on mahdollista pyytää asiantuntijalausuntoja esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisilta.

Esiopetuksessa olevilla lapsilla on oikeus maksuttomaan esiopetukseen. Varhaiskasvatuksen osuudessa noudatetaan edellä olevia periaatteita.

Huoltajien velvollisuus on ilmoittaa varhaiskasvatusyksikköön työtilanteen muutoksista.

Pin It on Pinterest

Share This