Oppilashuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa koulu ja oppilaitosyhteisöissä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko koulu ja oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona.

Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Tavoitteena on auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään sekä tukea huoltajia ja vanhempia kasvatustehtävässä. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä opiskeluhuoltohenkilöstön puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Koulupsykologi

Koulupsykologin yksilöllinen opiskeluhuoltotyö sisältää lapsen ja nuoren kehitykseen, oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvien kysymysten selvittelyä ja arviointia. Koulupsykologi suunnittelee oppimisen ja koulunkäynnin tukitoimia yhdessä oppilaan, huoltajien, koulun henkilöstön ja tarvittaessa koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Asiakastyöhön kuuluu oppilaiden yksilöllinen tuki ja ohjaus oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai tunne-elämän kehitykseen liittyvissä pulmissa.

Yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä koulupsykologi osallistuu koulun- ja oppilaitoksen ennaltaehkäisevään työhön ja pyrkii edistämään kodin ja koulun yhteistyötä.

Koulukuraattori

Koulun sosiaalityöstä perusasteella vastaa kaksi koulukuraattoria ja toisella asteella yksi opiskelukuraattori. Kuraattori on sosiaalialan asiantuntija, jonka työn painopiste on ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä. Kuraattori tekee sekä koko oppilaitoksen hyvinvointiin vaikuttavaa yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä että yksilöllistä opiskeluhuoltotyötä.

Kuraattorin työ sisältää koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, perheeseen tai tunne-elämään liittyvien ongelmien selvittämistä ja tuen järjestämistä yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja koulun/oppilaitoksen henkilöstön kanssa.

OPISKELUHUOLLON KURAATTORIEN JA PSYKOLOGIN YHTEYSTIEDOT

Haminan esi- ja perusopetuksessa sekä lukiolla ja Haminan Ekamin kampuksella 1.8.2023 alkaen

Kirkkojärven koulu, Pappilansalmen koulu ja esiopetus, Poitsilan koulu ja Esikoulu Esikko
Minna Tommiska, opiskeluhuollon kuraattori
p. 040 594 2373, minna.tommiska(a)kymenhva.fi

Neuvottoman koulu ja esiopetus, Pyhällön koulu ja esiopetus, Vehkalahden koulu ja Ruissalon esiopetus
Eija Kiiski, opiskeluhuollon kuraattori
p. 040 545 9571, eija.kiiski(a)kymenhva.fi

Aseman koulu ja esiopetus, Husulan koulu ja esiopetus, Uuden Summan koulu ja esiopetus
Markus Tähti, opiskeluhuollon kuraattori
p. 040 547 5067, markus.tahti(a)kymenhva.fi

Haminan lukio
Opiskeluhuollon kuraattori (vs.)
Tiina Kiri
p. 040 557 5669
tiina.kiri@kymenhva.fi

Opiskeluhuollon kuraattori
Riikka Nieminen (toimivapaalla koko vuoden 2023)
riikka.nieminen@kymenhva.fi (sähköpostia luetaan 1.1.2024 toimivapaan jälkeen).

Opiskeluhuollon psykologipalvelujen yhteyshenkilö Haminan alueen esi- ja perusopetuksessa sekä Haminan lukiolla ja Ekamin Haminan kampuksella. Yhteydenotot ensisijaisesti yksiköiden johtajilta, varajohtajilta, erityisopettajilta, opinto-ohjaajilta  sekä opiskeluhuollon palveluiden henkilöstöltä.

Heini Sainio, opiskeluhuollon psykologi
p. 040 592 1241, heini.sainio(a)kymenhva.fi

Pin It on Pinterest

Share This