Oppilashuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa koulu ja oppilaitosyhteisöissä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko koulu ja oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona.

Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Tavoitteena on auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään sekä tukea huoltajia ja vanhempia kasvatustehtävässä. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä opiskeluhuoltohenkilöstön puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Koulupsykologi

Koulupsykologin yksilöllinen opiskeluhuoltotyö sisältää lapsen ja nuoren kehitykseen, oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvien kysymysten selvittelyä ja arviointia. Koulupsykologi suunnittelee oppimisen ja koulunkäynnin tukitoimia yhdessä oppilaan, huoltajien, koulun henkilöstön ja tarvittaessa koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Asiakastyöhön kuuluu oppilaiden yksilöllinen tuki ja ohjaus oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai tunne-elämän kehitykseen liittyvissä pulmissa.

Yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä koulupsykologi osallistuu koulun- ja oppilaitoksen ennaltaehkäisevään työhön ja pyrkii edistämään kodin ja koulun yhteistyötä.

Koulukuraattori

Koulun sosiaalityöstä perusasteella vastaa kaksi koulukuraattoria ja toisella asteella yksi opiskelukuraattori. Kuraattori on sosiaalialan asiantuntija, jonka työn painopiste on ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä. Kuraattori tekee sekä koko oppilaitoksen hyvinvointiin vaikuttavaa yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä että yksilöllistä opiskeluhuoltotyötä.

Kuraattorin työ sisältää koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, perheeseen tai tunne-elämään liittyvien ongelmien selvittämistä ja tuen järjestämistä yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja koulun/oppilaitoksen henkilöstön kanssa.

 

Yhteystiedot:

Husulan koulu, Neuvottoman koulu, Pyhällön koulu, Uuden-Summan koulu, Vehkalahden koulu
Heini Sainio, koulupsykologi
p. 040 199 1499

Aseman koulu, Kirkkojärven koulu, Pappilansalmen koulu, Poitsilan koulu
Niina Savikurki, koulupsykologi (virkavapaalla)

Aseman koulu, Husulan koulu, Kirkkojärven koulu, Pappilansalmen koulu, Poitsilan koulu
Minna Tommiska, koulukuraattori
p. 040 521 5222

Neuvottoman koulu, Pyhällön koulu, Uuden-Summan koulu, Vehkalahden koulu
Eija Kiiski, koulukuraattori
p. 040 776 6131

Lisäresurssina
Markus Tähti, koulukuraattori
p. 040 566 3162

Opiskeluhuollon esimies
Tiina Palmola, varhaiskasvatuspäällikkö
p. 040 056 1386

Pin It on Pinterest

Share This