URHEILULUOKKA 

Miten urheiluluokalla eroaa muissa luokissa opiskelusta?

Urheiluluokalla suurimpana erona on, että liikuntaa on enemmän kuin muilla luokilla ja liikuntatuntien sisällöt painottuvat yleis- ja lajiharjoitteluun lukuun ottamatta pakollista liikuntaa. Kokonaisviikkotuntimäärä ei urheiluluokan myötä kasva, mutta liikuntatuntien määrä kasvaa valinnaisuutta suuntaamalla.

Kuinka voin hakeutua urheiluluokalle?

Oppilas voi pyrkiä 7. luokalla alkavalle urheiluluokalle 6. luokan aikana. Asiasta kiinnostuneille 6.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen järjestetään infotilaisuus.

Urheiluluokalle voivat hakea kaikkien lajien harrastajat. Luokalle voi hakea myös urheiluseurojen ulkopuolelta, mutta silloin on osoitettava jo alakoulussa alkanut aktiivinen urheilu- tai liikunta-harrastus. Harrastuneisuutta voi osoittaa harrastusten ohjaajan tai jonkin muun harrastuksesta perillä olevan luotettavan lausunnon perusteella. Tarvittaessa hakijoille järjestetään soveltuvuustestit.

Urheiluluokalle otetaan enintään luokallinen (22 oppilasta).

MUSIIKKIPAINOTTEINEN OPETUS

Miten musiikkipainotteisella luokalla opiskelu eroaa muissa luokissa opiskelusta?

Musiikkipainotteisella luokalla vastaavasti musiikin opetusta on enemmän kuin normaaliluokalla.  Kokonaisviikkotuntimäärä ei painotuksen myötä kasva. Painotus saadaan valinnaisuutta suuntaamalla.

Kuinka voin hakeutua musiikkipainotteiselle luokalle?

Oppilas voi pyrkiä 7. luokalla alkavalle liikuntapainotteiselle luokalle 6. luokan aikana. Asiasta kiinnostuneille 6.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen järjestetään infotilaisuus.

Musiikkipainotteiselle luokalle voivat hakea kaikkien instrumenttien ja musiikkityylien harrastajat. Painotettuun opetukseen hakevan on osoitettava jo alakoulussa alkanut musiikkiharrastus (instrumenttitunnit, musiikin teoriatunnit, musiikkikerho, orkesteri, kuoro, lauluryhmä, bänditoiminta tai muu musiikkiin liittyvä harrastus). Todistukseksi käy ko. toiminnan ohjaajan kirjallinen lausunto. Itseoppineiden kohdalla muu luotettava selvitys harrastuksen etenemisestä ja harjoittelun aktiivisuustasosta. Tarvittaessa hakijoille järjestetään soveltuvuustestit.

Musiikkipainotteiseen opetukseen otetaan enintään luokallinen (22 oppilasta)

 

– Hakulomake oppilaan omalta koululta tai www.vehkalahdenkoulu.fi

Lisätietoja

vs. Rehtori Anssi Rinkinen 040 6703376

 

Pin It on Pinterest

Share This