Opiskeluhuolto jaetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteena on hyvinvoiva opiskeluyhteisö. Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon kuuluvat puolestaan terveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen asiantuntijaryhmän tuki. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä opiskeluhuoltohenkilöstön puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Koulupsykologi

Heini Sainio, puh. 040 1991 499. Koulupsykologin tehtävänä on tutkia oppimisvaikeuksia ja tarvittaessa valmistella oppilaiden siirtämistä erityis- tai yleisopetukseen. Koulupsykologi osallistuu myös henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimiseen sekä tarvittaessa huoltajan ja opettajan kanssa kodin ja koulun yhteisneuvotteluihin.

Koulukuraattori

Eija Kiiski, puh.  040 776 6131. Koulun sosiaalityöstä vastaa koulukuraattori. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Kuraattori tukee myös huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään.

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja Marjo Kontinen (luokat 1 – 6), paikalla torstaisin ja perjantaisin. Avovastaanotto klo 10.15-11.00, muulloin ajanvarauksella.
puh. 040 735 3786 tai Wilman kautta.

Terveydenhoitaja Johanna Karjalainen (luokat 7 – 9) paikalla maanantaista keskiviikkoon ja perjantaisin. Avovastaanotto klo 10-11, muulloin ajanvarauksella.
puh. 040 563 2282 tai Wilman kautta.

Kouluterveydenhoitajan puoleen voi kääntyä kaikissa oppilaan terveyttä koskevissa asioissa. Terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastuksia, rokottaa rokotusohjelman mukaisesti, ohjaa oppilaita asianmukaisiin tutkimuksiin ja hoitoihin, seuraa pitkäaikaisesti sairaiden oppilaiden selviytymistä kouluyhteisössä ja on asiantuntija terveyskasvatuksessa ja tekee yhteistyötä oppilashuollon työntekijöiden ja kodin kanssa. Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla päivittäin.

Koulunuorisotyö

Haminan nuorisopalvelut tekee koulunuorisotyötä Haminan kouluilla, perusasteella ja toisella asteella.

Nuorisotyöntekijät toimivat Pappilansalmen koululla sekä Vehkalahden koululla säännöllisesti aina keskiviikkoisin.

Nuorisotyöntekijöitä voi pyytää avuksi myös kaupungin muille kouluille tarvittaessa, esimerkiksi ryhmäytymistoimintaan.

Toisella asteella nuorisopalvelut osallistuu erilaisiin tempauksiin yhdessä Ohjaamon ja Ekamin opiskelijatoiminnan ohjaajan kanssa.

Markus Lemmetyinen puh. 040 199 1746
Satu Lampinen puh. 040 199 1863
Heidi Kuikko puh. 040 046 6924

Pin It on Pinterest

Share This