Oppilas voi saada oppimisen ja koulunkäynnin tueksi yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Tuen taso määräytyy oppilaan kokonaistilanteen mukaan ja tuki suunnitellaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Tuen suunnittelussa on luokanopettajan tai luokanvalvojan lisäksi tarvittaessa mukana muita koulun opettajia tai oppilashuollon henkilökuntaa. Haminassa oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään ensisijaisesti omassa lähikoulussa. Mikäli oppilaalle ei vamman tai muun syyn vuoksi pystytä järjestämään tarvittavia tukitoimia omaan lähikouluun, voidaan oppilaan opetus toteuttaa erityisen tuen pienryhmässä toisessa koulussa.

Erityisopettajat

Laaja-alainen erityisopettaja Rauno Hämäläinen (yläkoulu), puh. 040 595 4659

Laaja-alainen erityisopettaja Minttu Timperi (Krista Vanhala sij.) (yläkoulu), puh. 050-5337420

Laaja-alainen erityisopettaja Helena Oksanen (Suvi Radin sij.) (alakoulu), puh. 050-5431322

Konsultoiva erityisopettaja Henna Ikonen, puh. 040 199 1839

Pin It on Pinterest

Share This