Tietoa ja taitoa - iloa aitoa Vehkalahden koulun perusopetus tukee oppilaan monipuolista inhimillistä kasvua ja oppimista, jotta hänestä kehittyisi toimintakykyinen, vastuullinen ja erilaisuuden kohtaamiseen kykenevä ihminen.

Arvot

• Avoimuus
• Ystävällisyys
• Hyvinvointi
• Turvallisuus
• Vastuullisuus

Opetussuunnitelma

Vehkalahden koulussa noudatetaan

Arviointi

Arvioinnin avulla opettaja ohjaa oppilasta tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä auttaa oppilasta ymmärtämään oppimistaan. Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.

Oppilaan arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön. Kokeiden lisäksi arvioinnin pohjana ovat suulliset, kirjalliset ja toiminnalliset näytöt. Oppilaat suorittavat myös itsearviointia ja vertaisarviointia.

Arviointipalautetta annetaan lukuvuositodistusten lisäksi välitodistuksessa ja arviointikeskusteluin. Kolmella ensimmäisellä vuosiluokalla todistusarviointi on sanallista. Neljänneltä luokalta alkaen on käytössä numeroarviointi 4-10.

7.-9. luokilla on käytössä ns. ”nelosvaroitus”, joka jaetaan vuosittain maaliskuun alussa. Tällä pyritään kiinnittämään oppilaan erityishuomiota oppiaineisiin, joissa suoriutuminen on ollut heikkoa.

7. ja 8. luokkien maantieto ja 9. luokan biologia noudattavat omaa jaksotustaan. Näiden osalta välitodistuksen (joulutodistus) arvosana toimii myös ”nelosvaroituksena”.

Pin It on Pinterest

Share This