Vehkalahden koulu

Tiedotus
Tiedotus kodin ja koulun välillä hoidetaan pääsääntöisesti Wilman välityksellä. Wilman kautta huoltajat selvittävät oppilaiden poissaolot, voivat anoa tarkoituksenmukaisia lomia ja näkevät esimerkiksi koetulokset. Asioista tiedotetaan myös puhelimitse, sähköpostitse ja erillisin tiedottein. Koulun tapahtumista tiedotetaan myös koulun nettisivuilla.

Huoltajatapaamiset
Vuosittaisissa huoltajatapaamisissa opettaja tapaa henkilökohtaisesti oppilaan sekä tämän huoltajan/huoltajat. Toisella ja kuudennella luokalla pidetään laajennettu arviointikeskustelu.

Erillisistä vanhempainilloista tiedotamme erikseen.

Vanhempainyhdistys
Puheenjohtaja :

Sihteeri:

Sähköposti: vehkalahti.vanhempaintoimikunta@gmail.com

Lomakkeet, linkit ja ohjeet

Koulujen ruokalistat

Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin omassa lähikoulussa

Kuljetushakemus ja Kuljetushakemuksen täyttöohje

Tilaus erityisruokavaliosta

Lupa-anomus perusopetuksesta poissaoloon 

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeytyshakemus

Perusopetukseen valmistava opetus Haminassa – esitteet

Suomenkielinen esite

Englanninkielinen esite

Venäjänkielinen esite

Pin It on Pinterest

Share This