Koulukuraattori Markus Tähti, p. 040 547 5067

Koulupsykologi Heini Sainio, p. 040 592 1241

Kouluterveydenhoitaja Minna Harjumaaskola, p. 040 735 4038
– paikalla maanantaisin ja tiistaisin

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto jaetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteena on hyvinvoiva opiskeluyhteisö. Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon kuuluvat puolestaan psykologi- ja kuraattoripalvelut, terveydenhuolto sekä monialaisen asiantuntijaryhmän tuki. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä opiskeluhuoltohenkilöstön puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Tavoitteena on auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään sekä tukea huoltajia ja vanhempia kasvatustehtävässä.

Koulun sosiaalityöstä vastaa koulukuraattori. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Kuraattori tukee myös huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään.

Koulupsykologin tehtävänä on tutkia oppimisvaikeuksia ja tukea yhteistyössä koulun ja kodin kanssa oppilaan koulunkäyntiä.

Kouluterveydenhoitajan puoleen voi kääntyä kaikissa oppilaan terveyttä koskevissa asioissa. Terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastuksia, rokottaa rokotusohjelman mukaisesti, ohjaa oppilaita asianmukaisiin tutkimuksiin ja hoitoihin, seuraa pitkäaikaisesti sairaiden oppilaiden selviytymistä kouluyhteisössä, on asiantuntija terveyskasvatuksessa ja tekee yhteistyötä oppilashuollon työntekijöiden ja kodin kanssa.

Lääkärinvastaanotto ja hammashuolto ilmoitetaan erikseen.

 

Pin It on Pinterest

Share This