Toiminta-ajatus

Uuden-Summan koulussa toimitaan positiivisen pedagogiikan hengessä. Kouluyhteisössämme motivoituneet, omaa työtänsä arvostavat ja yhteistyöhaluiset oppilaat, opettajat, huoltajat ja koko henkilökunta puhaltavat yhteen hiileen, jotta syntyisi oppimiselle ja kasvulle otollinen, viihtyisä ja turvallinen toimintaympäristö. Pyrimme kaikki siihen, että koulustamme lähtevillä oppilailla olisi tarvittavat tiedot ja taidot pärjätä jatko-opinnoissaan.

Koulumme ammattitaitoiset aikuiset ohjaavat oppilaita vastuuseen omasta työstään, omasta ja yhteisestä omaisuudesta sekä ympäristöstä. Samoin pyrimme ohjaamaan oppilaita itsenäiseen kriittiseen tietojen ja taitojen hankkimiseen ja soveltamiseen. Tavoitteenamme on kasvattaa aktiivisia kansalaisia, jotka pyrkivät vaikuttamaan ympäristönsä myönteiseen kehitykseen ja osaavat arvioida omaa toimintaansa.

Koulu pyrkii tukemaan oppilaan terveen itsetunnon ja myönteisen elämänasenteen kasvua. Koulu tukee kotien kasvatustyötä.

Arvot

• yhteisöllisyys
• tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

  • mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa
  • hyvät tavat, suvaitsevaisuus ja toisen kunnioittaminen
  • ympäristön arvostaminen, kestävä kehitys
  • turvallinen opiskeluympäristö

 

Pin It on Pinterest

Share This