Ohjaamme oppilaita jatko-opintoihin ja terveellisiin elämäntapoihin perinteisten arvojen pohjalta. Erityisiä painotuksia ei ole, mutta hyödynnämme opetuksessa läheisiä metsiä ja liikuntapaikkoja.

Pin It on Pinterest

Share This